Dozor nad potravinami

17.04.2020

Výsledky kontrolní akce zaměřené na prodejny s potravinami

KHS Středočeského kraje informuje o kontrolní akci zaměřené na dodržování mimořádných opatření MZČR v prodejnách s potravinami. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

02.05.2017

Zkušenosti z kontroly obsahu lepku v bezlepkové pizze

Středočeští hygienici provedli kontrolu v pizzerii, kde je zákazníkům nabízena rovněž bezlepková pizza. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

27.03.2015

Cílená kontrolní akce - poskytování informací o alergenech

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje výsledky cílené kontrolní akce zaměřené na ověření úrovně poskytování informací o alergenech ve stravovacích zařízeních. Ing. Josef Hrdina, MBA, vedoucí odboru hygieny výživy a PBU, 27. 3. 2015

Celý článek

11.02.2015

Výsledky cíleného státního zdravotního dozoru - falšování pokrmů z ryb

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu falšování pokrmů obsahujících rybí maso. Ing. Josef Hrdina, MBA, vedoucí odboru HV a PBU, 28.01.2015

Celý článek

22.08.2014

Cílený státní zdravotní dozor - zmrzliny

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o výsledcích cílené kontrolní akce zaměřené na ověření zdravotní nezávadnosti zmrzlin podávaných v rámci poskytování stravovacích služeb. Ing. Josef Hrdina, MBA, vedoucí odboru HV a PBÚ, 18.08.2014

Celý článek

11.07.2014

Výsledky cíleného státního zdravotního dozoru - nedeklarovaný obsah koňského masa v pokrmech

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na nedeklarovaný obsah koňského masa v pokrmech. Ing. Josef Hrdina, MBA a MVDr. Ing. Pavlína Fuchsová, 09. 07. 2014

Celý článek

23.04.2014

Polyaromatické uhlovodíky v pokrmech

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru na obsah PAU v tepelně upravených pokrmech. Ing. Josef Hrdina, MBA, vedoucí odboru hygieny výživy a PBU, 23. 4. 2014

Celý článek

15.06.2009

Organizace státního dozoru nad potravinami a pokrmy v České republice

Jak uvádí § 14 odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávají státní dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem: a) orgány ochrany veřejného zdraví b) orgány veterinární správy c) Státní zemědělská a potravinářská inspekce d) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Celý článek

15.06.2009

VYBRANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (komentář)

Jaké jsou nové právní předpisy Evropských společenství? S účinnosti od 1. ledna 2006 vstoupila na území Evropských společenství plně v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady, která jsou součástí tzv. hygienického balíčku.

Celý článek


1 2