Etický kodex státních zaměstanců

29.08.2019

Etický kodex zaměstnanců Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

KHS zveřejňuje vnitřní předpis Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 9/2012 ze dne 29. června 2012. Mgr. Vodný, ředitel odboru správního

Celý článek

29.08.2019

Etický kodex státních zaměstanců

Státní zaměstnanci zařazení ve služebním úřadu KHS Stč. kraje se při výkonu státní služby řídí Služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015 ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců.

Celý článek