Hlášení infekčních onemocnění

 

Předmět hlášení:
 

Hlášení život ohrožujícího nebo rychle se šířícího infekčního onemocnění nebo podezření na takové infekční onemocnění nebo epidemický výskyt podává ihned osoba poskytující péči orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému podle místa výskytu infekčního onemocnění osobně, telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou.

 
Legislativa:
§ 62 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Kontakty:
V rámci Středočeského kraje je možno hlásit pro každý okres zvlášť na níže uvedených kontaktech (telefon, fax nebo e-mailová adresa).
 
• Praha východ a Praha Západ
o   Jméno, Příjmení: MUDr. Dana Taclová
o   Telefon: + 420 234 118 254
o   Fax:+ 420 224 922 499
o   E-mail: epid_aa(zavináč)khsstc.cz
 
• Benešov
o   Jméno, Příjmení: Mgr. Jindra Taterová
o   Telefon: + 420 317 784 001
o   Fax:+ 420 317 784 024
o   E-mail: epid_bn(zavináč)khsstc.cz
 
• Beroun
o   Jméno, Příjmení: MUDr. Alena Tatarová
o   Telefon: + 420 311 548 838
o   Fax:+ 420 311 548 840
o   E-mail: epid_be(zavináč)khsstc.cz
 
• Kladno
o   Jméno, Příjmení: RNDr. Lenka Duchajová
o   Telefon: + 420 312 292 010
o   Fax:+  420 312 292 019
o   E-mail: epid_kl(zavináč)khsstc.cz
 
• Kolín
o   Jméno, Příjmení: MUDr. Jana Jehličková
o   Telefon: + 420 321 724 855
o   Fax:+ 420 321 726 110
o   E-mail: epid_ko(zavináč)khsstc.cz
 
• Kutná Hora
o   Jméno, Příjmení: Ing. Zdeňka Kroupová
o   Telefon: + 420 327 580 256
o   Fax:+ 420 327 512 098
o   E-mail: epid_kh(zavináč)khsstc.cz
 
• Mělník
o   Jméno, Příjmení: MUDr. Simona Tichá
o   Telefon: + 420 315 617 062
o   Fax:+ 420 315 617 089
o   E-mail: epid_me(zavináč)khsstc.cz
 
• Mladá Boleslav
o   Jméno, Příjmení: MUDr. Eva Kavalírová
o   Telefon: + 420 326 929 043
o   Fax: + 420 326 929 040
o   E-mail: epid_mb(zavináč)khsstc.cz
 
• Nymburk
o   Jméno, Příjmení: Mgr. Martina Králová
o   Telefon: + 420 325 513 586
o   Fax:+ 420 325 512 666
o   E-mail: epid_ny(zavináč)khsstc.cz
 
• Příbram
o   Jméno, Příjmení: MUDr. Renata Karpíšková
o   Telefon: + 420 318 622 824
o   Fax:+ 420 318 630 967
o   E-mail: epid_pb(zavináč)khsstc.cz
 
• Rakovník
o   Jméno, Příjmení: MUDr. Alena Tatarová
o   Telefon: + 420 313 521 043
o   Fax:+ 420 313 521 056
o   E-mail: epid_ra(zavináč)khsstc.cz