Hlášení výskytu nebo podezření z výskytu vysoce nakažlivých nemocí a podezřelých zásilek

Předmět hlášení:

 

Vysoce nakažlivé nemoci jako jsou Antrax, SARS, MERS-CoV, zoonotická chřipka, mor, hemoragické horečky a další nebezpečná infekční onemocnění s potenciálem šířit se v podmínkách ČR, podezřelé zásilky.

 

 

Legislativa:

 

Usnesení vlády České republiky ze dne 9. ledna 2013 č. 15 o Směrnici pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb.

 

Způsob hlášení:

 

Hlášení o výskytu vysoce nakažlivých nemocí či podezření na ně, případně informaci o nálezu podezřelé zásilky na území Středočeského kraje podává ihned osoba poskytující zdravotní péči, popř. KOPIS, epidemiologovi Krajské hygienické stanice Středočeského kraje telefonicky a řídí se jeho pokyny. 

 

Kontakty:

 

  • V pracovní době: místně příslušná protiepidemická oddělení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (viz kontakty ve složce Hlášení infekčních nemocí)

 

  • V mimopracovní době: mobilní telefon 736 521 357 (včetně víkendů a státních svátků)