Hračky

09.06.2014

Spolupráce OOVZ s orgány celní správy - panenky 2013

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace o výsledcích spolupráce s orgány celní správy při dozoru nad bezpečností hraček. Ing. Ludmila Bezpalcová, vedoucí odd. hygieny PBU, dne 06.06.2014

Celý článek

02.12.2013

Výsledky regionální akce 2013

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace z činnosti odd. hygieny PBU o výsledcích laboratorních zkoušek u hraček z měkčených plastů určených pro děti ve věku od 3 let. Ing. Ludmila Bezpalcová, ved. odd. hyg. PBU, dne 25.11.2013

Celý článek

29.04.2013

Regionální akce 2012 a 1.Q. 2013 - ověření zdravotní nezávadnosti u hraček z plastů určených pro děti ve věku od 3 let

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace z činnosti odd. hygieny PBU o výsledcích laboratorních zkoušek u hraček z plastů určených pro děti ve věku od 3 let. Ing. L. Bezpalcová, ved. odd. hyg. PBU, 29. 4. 2013.

Celý článek

25.11.2011

Regionální akce 2010 + 2011 – ověření zdravotní nezávadnosti hraček z plastu a textilu určených pro děti do 3 let

Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze zveřejňuje informace z činnosti odd. hygieny PBU o výsledcích laboratorních zkoušek u hraček z plastů a textilu určených pro děti ve věku do tří let. Ing. L. Bezpalcová, ved. odd. hyg. PBU, 25. 11. 2011.

Celý článek

21.02.2011

Screeningové vyšetření hraček

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o screeningovém vyšetření a odběru vzorků hraček pro děti do 3 let na stanovení rizikových prvků. Ing. Ludmila Bezpalcová, vedoucí odd. hygieny předmětů běžného užívání

Celý článek