Informace pro veřejnost

25.02.2015

Informace o nebezpečí ohrožení zdraví v rozkrytých označených haldách na Kaňku

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o článku, uveřejněném na www.kutnohorskelisty.cz. Ivo Krýsa, ředitel KHS 25. 2. 2015

Celý článek

10.02.2015

Výsledky cíleného státního zdravotního dozoru - falšování pokrmů z ryb

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu falšování pokrmů obsahujících rybí maso. Ing. Josef Hrdina, MBA, vedoucí odboru HV a PBU, 28.01.2015

Celý článek

14.01.2015

Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje k problematice povoleného mírnějšího hygienického limitu pro ukazatel „dusičnany“ v pitné vodě vodovodu v Lysé nad Labem

Krajská hygienická stanice Stč. kraje zveřejňuje vyjádření k důvodům, rozsahu a obsahu povolení mírnějšího hyg. limitu pro ukazatel „dusičnany“ provozovateli vodovodu zásobujícího město Lysá nad Labem. MUDr. Libuše Polanská, ved. odboru HOK 14.1.2015

Celý článek

25.08.2014

Rizika při cestování do subtropických a tropických zemí

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o nejčastějších rizicích spojených s cestováním do subtropických a tropických oblastí. MUDr. Lilian Rumlová, vedoucí protiepidemického odboru. 25.08.2014.

Celý článek

06.08.2014

Notifikace kosmetických přípravků EVROPSKÝ PORTÁL (CPNP)

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o povinnosti notifikace pro výrobce a distributory kosmetických přípravků. Ing. Ludmila Bezpalcová, vedoucí oddělení hygieny předmětů běžného užívání,06.08.2014

Celý článek

06.08.2014

Ebola – Informace pro cestující osoby

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje leták Ebola – informace pro cestující osoby zpracovaný Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). MUDr. Lilian Rumlová, vedoucí protiepidemického odboru, 06.08.2014

Celý článek

09.06.2014

Melouny - doporučení pro správnou manipulaci a skladování

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze doporučuje spotřebitelům, aby byli obezřetní při nákupu a nakládání s melouny. Ing. Josef Hrdina, MBA, vedoucí odboru hygieny výživy a PBÚ 09. 06. 2014

Celý článek

23.04.2014

Polyaromatické uhlovodíky v pokrmech

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru na obsah PAU v tepelně upravených pokrmech. Ing. Josef Hrdina, MBA, vedoucí odboru hygieny výživy a PBU, 23. 4. 2014

Celý článek

25.09.2013

Značení kosmetických přípravků

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o značení na obalu kosmetických přípravků dle požadavků nové legislativy. Ing. Ludmila Bezpalcová, vedoucí odd. hygieny předmětů běžného užívání, dne 25.09.2013

Celý článek

03.09.2013

Očkování proti infekčním onemocněním a další prevence při cestách do zahraničí.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o možnostech očkování a další prevence infekčních nemocí při cestách do zahraničí. MUDr. Iva Domasová, pověřená vedením protiepid. odboru, 3.9.2013

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10