Informace

16.02.2016

Povinnosti pro stavebníky rodinných domů

V souvislosti s novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dne 1.12.2015, posuzuje orgán ochrany veřejného zdraví mimo jiné i záměry staveb ...

Celý článek

26.11.2015

Převařování vody

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o jednoduchém způsobu dezinfekce vody . Mgr. Hana Jupová, vedoucí oddělení HOK pro okres Benešov, 26.11.2015

Celý článek

29.10.2015

Operační program Životní prostředí 2014–2020

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje upozorňuje na poskytování dotací Ministerstvem životního prostředí. MUDr. Libuše Polanská, ředitelka odboru HOK, 29.10.2015

Celý článek

25.02.2015

Informace o nebezpečí ohrožení zdraví v rozkrytých označených haldách na Kaňku

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o článku, uveřejněném na www.kutnohorskelisty.cz. Ivo Krýsa, ředitel KHS 25. 2. 2015

Celý článek

03.06.2020

Povinnosti pro provozovatele ubytovacích zařízení

KHS Středočeského kraje informuje o povinnostech osob poskytujících ubytování v ubytovacích zařízeních a také o dodatku k provoznímu řádu v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru. MUDr. Libuše Polanská, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Celý článek