Informace

16.02.2016

Nové povinnosti pro stavebníky rodinných domů

V souvislosti s novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dne 1.12.2015, posuzuje orgán ochrany veřejného zdraví mimo jiné i záměry staveb ...

Celý článek

26.11.2015

Převařování vody

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o jednoduchém způsobu dezinfekce vody . Mgr. Hana Jupová, vedoucí oddělení HOK pro okres Benešov, 26.11.2015

Celý článek

29.10.2015

Operační program Životní prostředí 2014–2020

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje upozorňuje na poskytování dotací Ministerstvem životního prostředí. MUDr. Libuše Polanská, ředitelka odboru HOK, 29.10.2015

Celý článek

25.02.2015

Informace o nebezpečí ohrožení zdraví v rozkrytých označených haldách na Kaňku

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o článku, uveřejněném na www.kutnohorskelisty.cz. Ivo Krýsa, ředitel KHS 25. 2. 2015

Celý článek

29.12.2014

Nové povinnosti pro provozovatele ubytovacích zařízení

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o nových povinnostech osob poskytujících ubytování v ubytovacích zařízeních od 1. ledna 2015. MUDr. Michaela Krchová, náměstek pro odbornou činnost, 29. 12. 2014

Celý článek