Informace

01.08.2019

CVIČENÍ SLOŽEK IZS - Zásah u mimořádné události s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se organizačně i metodicky podílela na cvičení složek IZS, který se zaměřil na zásah u MU s podezřením na výskyt VNN. Ing. Iveta Doskočilová - krizová manažerka KHS Stčk.

Celý článek