Informace

13.10.2016

Odborná způsobilost pro provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Krajská hygienická stanice informuje o odborné způsobilosti pro provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Ing. Alice Klingerová, ředitelka odboru hygieny práce 13.10.2016

Celý článek

12.06.2015

Kategorizace prací

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje aktualizuje informace pro zaměstnavatele o kategorizaci prací. MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygieny práce, 12.06.2015

Celý článek

26.05.2015

Letecká aplikace přípravků na ochranu rostlin

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o náležitostech žádosti o stanovisko KHS k plánům leteckých aplikací přípravků na ochranu rostlin. MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygiena práce 26.05.2015

Celý článek

28.08.2013

Udělení povolení k poskytování pracovnělékařských služeb v rozsahu diagnostické, dispenzární a posudkové péče k uznání nemocí z povolání

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informaci MZ ČR o udělení povolení k poskytování pracovnělékařských služeb v rozsahu diagnostické, dispenzární a posudkové péče k uznání nemocí z povolání. MUDr. Michaela Krchová. 28.08.2013

Celý článek

07.08.2013

Metodický návod MZ ČR pro měření a hodnocení hluku a vibrací

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje, že dne 26.7.2013 vydalo MZ ČR věstník č. 4/2013, který obsahuje Metodický návod pro měření a hodnocení hluku a vibrací. MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygieny práce. 07.08.2013

Celý článek

05.08.2013

AZBEST

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje informace o azbestu. MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygieny práce. 05.08..2013

Celý článek

17.06.2013

Oznamovací povinnosti o nebezpečných vlastnostech chemických směsí a o detergentech

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o vyhlášce č. 61/2013 Sb.,o rozsahu informací poskytovaných o chem. směsích,které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech. MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygieny práce.17.06.2013

Celý článek

10.05.2013

Stanovisko k náplním a termínům vstupních, výstupních a periodických preventivních prohlídek u rizikových prací po účinnosti vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje svůj názor na stanovení náplní a termínů preventivních lékařských prohlídek u rizikových prací po účinnosti vyhlášky č. 79/2013 Sb. 10.5.2013, JUDr. Ivo Krýsa, LL.M., ředitel

Celý článek

03.05.2013

Výklad ust. § 11 odst. 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.,

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje svůj názor na výklad ust. § 11 odst. 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, 2.5.2013, JUDr. Ivo Krýsa, LL.M.,ředitel

Celý článek

16.04.2013

Základní informace pro zaměstnavatele ke splnění povinnosti zajistit pro své zaměstnance pracovnělékařské služby

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje základní informace pro zaměstnavatele ke splnění povinnosti zajistit pro své zaměstnance pracovnělékařské služby. JUDr. Ivo Krýsa, LL.M., ředitel

Celý článek


1 2 3