Informace

01.08.2018

Jak se vyrovnat s extrémními teplotami

Krajská hygienická stanice zveřejňuje doporučení SZU, jak se vyrovnat s extrémními teplotami a zmírnit jejich účinky. Ing. Alice Klingerová, ředitelka odboru hygieny práce, 5. 6. 2019

Celý článek

01.08.2018

Mikroklimatické podmínky na pracovištích v letních měsících

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o mikroklimatických podmínkách na pracovištích při mimořádně teplých dnech. Ing. Alice Klingerová, ředitelka odboru hygieny práce, 5. 6. 2019

Celý článek

09.08.2017

Nápoje, ochranné nápoje a povinnosti zaměstnavatele

Zajištění vhodných pracovních podmínek pro zaměstnance v sobě pro zaměstnavatele zahrnuje i povinnost zajistit zaměstnancům na pracovištích pitný režim. Ing. Alice Klingerová, ředitelka odboru hygieny práce, 5. 6. 2019

Celý článek

13.10.2016

Odborná způsobilost pro provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Krajská hygienická stanice informuje o odborné způsobilosti pro provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Ing. Alice Klingerová, ředitelka odboru hygieny práce 13.10.2016

Celý článek

12.06.2015

Kategorizace prací

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje aktualizuje informace pro zaměstnavatele o kategorizaci prací. MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygieny práce, 12.06.2015

Celý článek

26.05.2015

Letecká aplikace přípravků na ochranu rostlin

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o náležitostech žádosti o stanovisko KHS k plánům leteckých aplikací přípravků na ochranu rostlin. MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygiena práce 26.05.2015

Celý článek

28.08.2013

Udělení povolení k poskytování pracovnělékařských služeb v rozsahu diagnostické, dispenzární a posudkové péče k uznání nemocí z povolání

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informaci MZ ČR o udělení povolení k poskytování pracovnělékařských služeb v rozsahu diagnostické, dispenzární a posudkové péče k uznání nemocí z povolání. MUDr. Michaela Krchová. 28.08.2013

Celý článek

07.08.2013

Metodický návod MZ ČR pro měření a hodnocení hluku a vibrací

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje, že dne 26.7.2013 vydalo MZ ČR věstník č. 4/2013, který obsahuje Metodický návod pro měření a hodnocení hluku a vibrací. MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygieny práce. 07.08.2013

Celý článek

05.08.2013

AZBEST

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje informace o azbestu. MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygieny práce. 05.08..2013

Celý článek

17.06.2013

Oznamovací povinnosti o nebezpečných vlastnostech chemických směsí a o detergentech

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o vyhlášce č. 61/2013 Sb.,o rozsahu informací poskytovaných o chem. směsích,které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech. MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygieny práce.17.06.2013

Celý článek


1 2 3