Informace

10.05.2013

Stanovisko k náplním a termínům vstupních, výstupních a periodických preventivních prohlídek u rizikových prací po účinnosti vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje svůj názor na stanovení náplní a termínů preventivních lékařských prohlídek u rizikových prací po účinnosti vyhlášky č. 79/2013 Sb. 10.5.2013, JUDr. Ivo Krýsa, LL.M., ředitel

Celý článek

03.05.2013

Výklad ust. § 11 odst. 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.,

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje svůj názor na výklad ust. § 11 odst. 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, 2.5.2013, JUDr. Ivo Krýsa, LL.M.,ředitel

Celý článek

16.04.2013

Základní informace pro zaměstnavatele ke splnění povinnosti zajistit pro své zaměstnance pracovnělékařské služby

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje základní informace pro zaměstnavatele ke splnění povinnosti zajistit pro své zaměstnance pracovnělékařské služby. JUDr. Ivo Krýsa, LL.M., ředitel

Celý článek

16.04.2013

Rizikové faktory pracovního prostředí v potravinářských provozech

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informaci o rizicích vyplývajících z práce v potravinářských provozech.16.04.2013 MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygieny práce

Celý článek

05.03.2013

Riziko přetěžování horních končetin na montážních výrobních linkách

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informaci o rizicích vyplývajících z práce na montážních linkách.05.03.2013 MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygieny práce

Celý článek

04.03.2013

Zpráva o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2012

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje Zprávu o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2012., MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygieny práce 04.03.2013

Celý článek

26.11.2012

Zpráva o činnosti OOVZ v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2011

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje zprávu o činnost orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2011. Údaje se týkají celé ČR. MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygieny práce, 22.11.2012

Celý článek

25.05.2012

Snížený obsah kyslíku v pracovním prostředí a jeho vliv na zdraví zaměstnanců

Krajská hygienická stanice zveřejňuje informaci o pracovních podmínkách při sníženém obsahu kyslíku v pracovním prostředí. 25.5.2012 MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygieny práce.

Celý článek

10.04.2012

Nová právní úprava závodní preventivní péče o zaměstnance

Krajská hygienická stanice zveřejňuje informaci o nové právní úpravě závodní preventivní péče (pracovnělékařské služby) o zaměstnance. 27.3.2012 MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygieny práce

Celý článek

06.03.2012

Základnové stanice pro mobilní telefony

Krajská hygienická stanice zveřejňuje zamyšlení nad (ne)bezpečným provozem základnových stanic pro mobilní telefony. 27.2.2012 MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygieny práce

Celý článek


1 2 3