Informace

18.05.2010

Zpráva o činnosti oboru HP za rok 2009

Zpráva o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2009

Celý článek

29.04.2009

Nakládání s vybranými skupinami nebezpečných chemických látek a přípravků

Povinnosti při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Celý článek

29.04.2009

Evidence vysoce toxických látek a přípravků

Evidenci vysoce toxických látek a přípravků (T+) ukládá § 44a, odst. 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Celý článek

29.04.2009

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

Podle § 44a odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je nutno pro pracoviště, kde se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci zpracovat pravidla pro toto nakládání.

Celý článek

29.04.2009

Způsobilost k nakládání s vysoce toxickými nebezpečnými chemickými látkami

Povinnost organizace mít odborně způsobilou osobu platí pouze pro nakládání s vysoce toxickými látkami a přípravky a je dána ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Celý článek


1 2 3