Informace

27.12.2020

Důležité upozornění - omezení provozu všech pracovišť úřadu

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o nových podmínkách provozu úřadu v návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1379 o přijetí krizového opatření. Mgr. Tomáš Vodný, ředitel KHS

Celý článek

26.10.2020

Opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

KHS STC jako služební úřad zveřejňuje informace podle § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

Celý článek

29.08.2019

Interní protikorupční program KHS STC

KHS informuje o implementaci interního protikorupčního programu vydaného na základě Příkazu ministra zdravotnictví č. 22/2019 a Služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 ze dne 12. 4. 2019. Úplné znění viz příloha.

Celý článek