Informace

29.08.2018

Opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

KHS STC jako služební úřad zveřejňuje informace podle § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

Celý článek

29.08.2019

Interní protikorupční program KHS STC

KHS informuje o implementaci interního protikorupčního programu vydaného na základě Příkazu ministra zdravotnictví č. 22/2019 a Služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 ze dne 12. 4. 2019. Úplné znění viz příloha.

Celý článek