Informace

18.05.2020

Důležité upozornění - nový režim provozu všech pracovišť úřadu

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o nových podmínkách provozu úřadu v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN ze dne 9. 4. 2020. Mgr. Vodný, zástupce ředitelky KHS

Celý článek

16.03.2020

Nová krizová opatření vlády ČR účinná ode dne 16. 3. 2020

KHS informuje o nových krizových opatřeních nařízených vládou ČR za doby platnosti vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19 na území ČR. 16. 3. 2020 Mgr. Vodný, zástupce ředitelky KHS

Celý článek

14.03.2020

Nová krizová opatření vlády ČR účinná ode dne 14. 3. 2020

KHS informuje o nových krizových opatřeních nařízených vládou ČR za doby platnosti vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19 na území ČR. 14. 3. 2020 Mgr. Vodný, zástupce ředitelky KHS

Celý článek

29.08.2018

Opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

KHS STC jako služební úřad zveřejňuje informace podle § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

Celý článek

29.08.2019

Interní protikorupční program KHS STC

KHS informuje o implementaci interního protikorupčního programu vydaného na základě Příkazu ministra zdravotnictví č. 22/2019 a Služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 ze dne 12. 4. 2019. Úplné znění viz příloha.

Celý článek