Informace

12.12.2017

KHS Středočeského kraje upozorňuje na výskyt vší ve školách

Výskyt vší na školách se opět zvýšil, a tak přinášíme informace o přenosu tohoto parazita, příznacích jeho přítomnosti a způsobech, jak se mu bránit. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Celý článek

12.12.2016

Sortiment potravin prodávaných ve školních kantýnách - informace k aplikaci vyhlášky č. 282/2016 Sb.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace k aplikaci vyhlášky č. 282/2016 Sb. Mgr. Jana Tomicová ředitelka odboru HDM, 12.12.2016.

Celý článek

14.11.2016

Stanovisko MZ a MŠMT k přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2017/2016

Ředitelka KHS Středočeského kraje upozorňuje na zveřejněné stanovisko MZ a MŠMT k přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok, který začíná od 1.9. 2017. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., ředitelka KHS Stč. kraje

Celý článek

01.07.2016

Rádce školní jídelny 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o publikaci "Rádce školní jídelny 1". Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých, 1.7.2016

Celý článek

01.07.2016

Rádce školní jídelny 2

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o publikaci "Rádce školní jídelny 2". Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých, 1.7.2016

Celý článek

01.07.2016

Pyramida výživy pro děti

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze seznamuje s "Pyramidou výživy pro děti". Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých, 1.7.2016

Celý článek

27.06.2016

Letní dětská rekreace - minimální obsah lékárničky

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje informace o minimálním obsahu lékárničky na letních dětských rekreacích. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru HDM, 20.06.2016

Celý článek

24.06.2016

Letní dětská rekreace - zotavovací akce

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje informace o zotavovacích akcích. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru HDM, 20.06.2016

Celý článek

24.06.2016

Letní dětská rekreace - doporučení pro rodiče

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje doporučení pro rodiče dětí, které se účastní letní dětské rekreace. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru HDM, 20.06.2016

Celý článek

24.06.2016

Letní dětská rekreace - vzor posudku zdravotní způsobilosti dítěte

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje vzor posudku zdravotní způsobilosti dítěte pro letní dětskou rekreaci. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru HDM, 20.06.2016

Celý článek


1 2