Informace

13.07.2018

Průběžná zpráva o letní dětské rekreaci ve Středočeském kraji k 13. 7. 2018

KHS Středočeského kraje přináší letošní první průběžnou zprávu o průběhu dětské letní rekreace. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Celý článek

12.12.2017

KHS Středočeského kraje upozorňuje na výskyt vší ve školách

Výskyt vší na školách se opět zvýšil, a tak přinášíme informace o přenosu tohoto parazita, příznacích jeho přítomnosti a způsobech, jak se mu bránit. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Celý článek

12.12.2016

Sortiment potravin prodávaných ve školních kantýnách - informace k aplikaci vyhlášky č. 282/2016 Sb.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace k aplikaci vyhlášky č. 282/2016 Sb. Mgr. Jana Tomicová ředitelka odboru HDM, 12.12.2016.

Celý článek

14.11.2016

Stanovisko MZ a MŠMT k přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2017/2016

Ředitelka KHS Středočeského kraje upozorňuje na zveřejněné stanovisko MZ a MŠMT k přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok, který začíná od 1.9. 2017. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., ředitelka KHS Stč. kraje

Celý článek

01.07.2016

Rádce školní jídelny 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o publikaci "Rádce školní jídelny 1". Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých, 1.7.2016

Celý článek

01.07.2016

Rádce školní jídelny 2

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o publikaci "Rádce školní jídelny 2". Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých, 1.7.2016

Celý článek

01.07.2016

Pyramida výživy pro děti

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze seznamuje s "Pyramidou výživy pro děti". Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých, 1.7.2016

Celý článek

27.06.2016

Letní dětská rekreace - minimální obsah lékárničky

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje informace o minimálním obsahu lékárničky na letních dětských rekreacích. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru HDM, 20.06.2016

Celý článek

24.06.2016

Letní dětská rekreace - zotavovací akce

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje informace o zotavovacích akcích. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru HDM, 20.06.2016

Celý článek

24.06.2016

Letní dětská rekreace - doporučení pro rodiče

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje doporučení pro rodiče dětí, které se účastní letní dětské rekreace. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru HDM, 20.06.2016

Celý článek


1 2