Kosmetické prostředky

18.08.2014

Vybrané informace k problematice výroby kosmetických přípravků

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje poskytuje informace k problematice výroby kosmetických přípravků. Ing. Ludmila Bezpalcová, ved. odd. hygieny předmětů běžného užívání, 13. 08. 2014

Celý článek

06.08.2014

Notifikace kosmetických přípravků EVROPSKÝ PORTÁL (CPNP)

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o povinnosti notifikace pro výrobce a distributory kosmetických přípravků. Ing. Ludmila Bezpalcová, vedoucí oddělení hygieny předmětů běžného užívání,06.08.2014

Celý článek

25.09.2013

Značení kosmetických přípravků

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o značení na obalu kosmetických přípravků dle požadavků nové legislativy. Ing. Ludmila Bezpalcová, vedoucí odd. hygieny předmětů běžného užívání, dne 25.09.2013

Celý článek

07.08.2013

Oznamování závažných nežádoucích účinků kosmetických přípravků - kosmetovigilance

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o oznamovací povinnosti odpovědných osob a distributorů kosmetických přípravků. Ing. Ludmila Bezpalcová, ved. odd. hygieny předmětů běžného užívání. 07.08.2013

Celý článek

07.07.2010

Zdravotní nezávadnost zubních past pro děti

V únoru a březnu letošního roku byly provedeny cílené kontroly zaměřené na kontrolu zdravotní nezávadnosti zubních past pro děti.

Celý článek