Legislativa

05.08.2013

Povinnosti výrobce, dovozce, prodejce a distributora předmětů běžného užívání a další podmínky související s jejich výrobou a uváděním na trh

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o platné legislativě v oboru hygieny předmětů běžného užívání. Ing. Ludmila Bezpalcová, vedoucí hygieny předmětů běžného užívání, dne 05.08.2013

Celý článek

06.05.2013

Seznam vybraných právních předpisů významných pro provozování stravovacích služeb

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o platných právních předpisech významných pro provozování stravovacích služeb. Ing. Marie Jechová, vedoucí odboru HV a PBU. 06.05.2013

Celý článek