Nákazy s přírodní ohniskovostí

15.01.2018

Tularémie

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o infekčním onemocnění Tularémie tzv. zaječí nemoci a trendech výskytu tohoto onemocnění. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

15.01.2018

Nákazy přenášené klíšťaty

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje veřejnost o onemocněních přenášených klíšťaty a výskytu těchto onemocnění ve Středočeském kraji. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

14.12.2016

Virus Zika: Ukončení stavu ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze uveřejňuje aktuální informaci k nákaze virem Zika, převzatou ze stránek SZÚ. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 14.12.2016

Celý článek

21.09.2016

Aktualizace doporučení k prevenci sexuálního přenosu viru Zika

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze uveřejňuje doporučení k prevenci sexuálního přenosu viru Zika. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 21.09.2016

Celý článek

22.03.2016

Země s autochtonním přenosem viru Zika

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze uveřejňuje aktuální informace k nákaze virem Zika. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 21.03.2016

Celý článek