Aktuální očkovací kalendář

 

Pravidelné očkování dětí v České republice  dle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem,  ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 01.01.2018)

 

 

 

 

 

Dle §§ vyhlášky

 

 

Termíny očkování

(věk dítěte)

 

Druh očkování

 

 

§ 3

 

1. měsíc

Očkování proti tuberkulóze pouze u indikovaných dětí*, dle přílohy č. 2 vyhlášky

 

§ 4

 

Od započatého 9. týdne po narození (3. měsíc)

Základní očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému Haemophilus influenzae b, virové hepatitidě typu B a dětské obrně (1. dávka hexavalentní očkovací látky)

 

§ 4

 

5. měsíc

Základní očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému Haemophilus influenzae b, virové hepatitidě typu B a dětské obrně (2. dávka hexavalentní očkovací látky, podaná v intervalu dvou měsíců mezi dávkami)

 

§ 4

 

Mezi 11.-13. měsícem

Základní očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému Haemophilus influenzae b, virové hepatitidě typu B a dětské obrně (3. dávka hexavalentní očkovací v minimálním odstupu 6 měsíců po 2. dávce). Výjimkou jsou nedonošené dětiočkování se provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami, a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky (očkovací schéma 3+1).

 

§ 5

 

13. měsíc-18. měsíc

Základní očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím

 

§ 5

 

5.-6. rok

 

Podání druhé dávky očkovací látky proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím

 

 

§ 4

 

 

5.-6. rok

 

Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli

 

§ 4

 

 

10.-11. rok

 

Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli a dětské obrně

 

§ 4

 

25. rok-26. rok

Přeočkování proti tetanu u osob, které byly přeočkovány v 10-11 letech dle této vyhlášky (další přeočkování vždy po každých 10 –15 letech)

 

*Indikace k očkování proti TBC (příloha č. 2):

  • Jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte či člen domácnosti, v níž dítě žije, má/měl aktivní tuberkulózu.
  • Dítě, jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, se narodil nebo souvisle déle než 3 měsíce pobývá/pobýval ve státě s vyšším výskytem TBC než 40 případů na 100 000 obyvatel (Ministerstvo zdravotnictví každoročně uveřejňuje seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy do 30 dnů od aktualizace provedené Světovou zdravotnickou organizací).
  • Dítě bylo v kontaktu s nemocným tuberkulózou.
  • Indikace k očkování vyplývá z anamnestických údajů poskytnutých lékaři novorozeneckého oddělení nebo registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost zákonnými zástupci dítěte.

 

Doplňující informace:

 

Očkování proti rotavirovým nákazám: doporučené, nepovinné, nehrazené očkování, hradí rodiče dítěte - bližší informace dětský lékař.

 

Očkování proti pneumokokovým nákazám: doporučené, nepovinné očkování, které je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění – bližší informace dětský lékař.

 

Očkování proti lidským papilomavirům: nepovinné, doporučené očkování, které je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění – bližší informace dětský lékař.

 

 

Zpracoval: MUDr. Simona Tichá, vedoucí oddělení protiepidemického pro okres Mělník

Zpracováno dne: 13. 2. 2018