Související odkazy

Ministerstvo zdravotnictví

http://www.mzcr.cz/

 

Zdravotní ústav se sídlem v Praze

http://www.zupraha.cz/

 

Státní zdravotní ústav

http://www.szu.cz/

 

Krajský úřad Středočeského kraje

http://www.kr-stredocesky.cz/portal

 

Ministerstvo životního prostředí)

http://www.mzp.cz/

 

Cenia    (Česká informační agentura životního prostředí)

http://www.cenia.cz/__C12571B20041F1F4.nsf/index.html

 

Česká inspekce životního prostředí

http://www.cizp.cz/(dgfq1syrhys0ry55qvzql02n)/Default.aspx

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

http://www.mmr.cz/

 

Ministerstvo dopravy

http://www.ministerstvodopravy.cz/

 

Ministerstvo vnitra

http://www.mvcr.cz/

 

Portál veřejné správy

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/6966/place

 

Světová zdravotnická organizace

http://www.who.int/en/

 

EPA United States Enviromental Protection Agency

http://www.epa.gov/