Zajímavé odkazy

Krajský úřad Středočeského kraje  www.kr-stredocesky.cz
Ministerstvo zdravotnictví ČR  www.mzcr.cz
Státní zdravotní ústav    www.szu.cz
Národní síť zdravých měst www.nszm.cz
Bezpečný Středočeský kraj www.bezpecnystredoceskykraj.cz