Odkazy na www stránky týkající se problematiky hygieny práceOdkaz na stránky SZU, kde jsou podmínky soutěže v rámci Zdraví 21 „Podnik podporující zdraví“:

 

http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/soutez-podnik-podporujici-zdravi

http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/soutez-podnik-podporujici-zdravi-1

 

 

Odkaz na databázi, která vyhledá klasifikaci všech závazně klasifikovaných chemických látek

 

http://www.mpo.cz/cz/prumysl-a-stavebnictvi/dance/vyhledani-latek.html

 

 

Odkaz na stránky MZ ČR, které se týkají biocidů

 

http://www.mzcr.cz/Verejne/Categories/180-biocidy-a-chemicke-latky.html 

 

 

Odkaz na stránky SZÚ, které se týkají pracovního prostředí - hygienické limity pro pracovní prostředí, kategorizace prací, nemoci z povolání

 

http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi

 

 

Odkaz na stránky sdružení DDD, kde jsou informace a kontakty na zajištění absolvování odborného kursu speciální DDD dle § 58 z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

 

http://sdruzeni.dddinfo.cz/

 

 

Odkaz na stránky s všeobecnými informacemi o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

 

http://www.bozpinfo.cz/