Související odkazy

 


Ministerstvo zdravotnictví  ČR                                    www.mzcr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR         www.msmt.cz

 

Ministerstvo vnitra  ČR                                               www.mvcr.cz

 

Světová zdravotnická organizace                                 www.who.cz

  

UNICEF – Dětský fond OSN                                     www.unicef.cz

 

Státní zdravotní ústav                                                   www.szu.cz