Ostatní infekční onemocnění

09.04.2018

Informační letáky ke spalničkám a zarděnkám

Při příležitosti Evropského imunizačního týdne uveřejňuje KHS Středočeského kraje informační letáky k infekčním nemocem spalničky a zarděnky. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

22.01.2018

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS

KHS Středočeského kraje publikuje Národní program řešení problematiky HIV/AIDS na období 2018-2022. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

09.01.2018

Onemocnění záškrtem je ve světě opět aktuální

KHS Středočeského kraje informuje o znovu aktuálním výskytu onemocnění záškrtem ve světě. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

01.11.2017

Chlamydiové infekce

KHS Středočeského kraje informuje o chlamydiových infekcích. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

04.08.2017

Horečka Dengue

KHS Středočeského kraje informuje o výskytu horečky Dengue v kraji v letech 2007-2016. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

01.12.2016

Světový den boje proti AIDS 2016 - výskyt HIV/AIDS v ČR

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze uveřejňuje aktuální informace MZ ČR a SZÚ o výskytu HIV/AIDS v ČR. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 01.12.2016

Celý článek

04.11.2016

Doporučení k prevenci sexuálního přenosu viru Zika

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze uveřejňuje aktuální informace ke snížení rizika přenosu viru Zika. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 04.11.2016

Celý článek

30.11.2015

HIV - AIDS

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze uveřejňuje při příležitosti Světového dne boje proti AIDS informace o tomto onemocnění a možnostech jeho prevence. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 24.11.2015

Celý článek

16.11.2015

Antrax

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o onemocnění antraxem a jeho výskytu ve světě. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 16.11.2015

Celý článek

13.08.2015

Teniázy - infekce způsobené tasemnicemi

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o střevním infekčním onemocnění způsobené tasemnicemi. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického 12.08.2015

Celý článek


1 2