Ostatní infekční onemocnění

07.03.2019

Aktualizované doporučení WHO k prevenci sexuálního přenosu viru Zika

KHS Středočeského kraje přináší Aktualizované doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) k prevenci sexuálního přenosu viru Zika. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

04.12.2018

Výskyt HIV/AIDS v České republice v roce 2018

KHS Středočeského kraje přináší informace Státního zdravotního ústavu o výskytu a šíření HIV/AIDS v České republice. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

22.11.2018

Nejvýznamnější importované infekce v České republice

KHS Středočeského kraje přináší informace Státního zdravotního ústavu k posouzení epidemiologického významu importovaných infekcí. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

09.04.2018

Informační letáky ke spalničkám a zarděnkám

Při příležitosti Evropského imunizačního týdne uveřejňuje KHS Středočeského kraje informační letáky k infekčním nemocem spalničky a zarděnky. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

22.01.2018

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS

KHS Středočeského kraje publikuje Národní program řešení problematiky HIV/AIDS na období 2018-2022. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

09.01.2018

Onemocnění záškrtem je ve světě opět aktuální

KHS Středočeského kraje informuje o znovu aktuálním výskytu onemocnění záškrtem ve světě. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

01.11.2017

Chlamydiové infekce

KHS Středočeského kraje informuje o chlamydiových infekcích. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

04.08.2017

Horečka Dengue

KHS Středočeského kraje informuje o výskytu horečky Dengue v kraji v letech 2007-2016. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

04.11.2016

Doporučení k prevenci sexuálního přenosu viru Zika

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze uveřejňuje aktuální informace ke snížení rizika přenosu viru Zika. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 04.11.2016

Celý článek

16.11.2015

Antrax

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o onemocnění antraxem a jeho výskytu ve světě. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 16.11.2015

Celý článek


1 2