Ostatní zprávy

28.04.2017

Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení

Státní zdravotní ústav zveřejnil Metodiku pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

11.11.2016

Metodické doporučení pro poranění ostrými předměty ve zdravotnictví

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze uveřejňuje Metodické doporučení pro situace spojené s poraněním ostrými předměty ve zdravotnictví. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 11.11.2016

Celý článek

24.02.2014

Poranění ostrým kontaminovaným předmětem nebo nástrojem

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o povinnosti poskytovatelů zdravotní péče hlásit OOVZ každé poranění o kontaminovaný předmět. MUDr. Lilian Rumlová, vedoucí protiepidemického odboru 24.02.2014

Celý článek