Ostatní zprávy

14.02.2020

Výsledky Evropského testovacího týdne na HIV a žloutenky 2019

Státní zdravotní ústav zveřejnil výsledky Evropského testovacího týdne na HIV a žloutenky 2019. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

29.10.2019

Poliomyelitis, hlášení akutních chabých paréz v ČR

Dovolujeme si upozornit na opakovaně publikované materiály týkající se hlášení případů akutních chabých paréz v ČR, které jsou součástí pravidelného ročního hlášení do WHO. Zpráva je převzata od Státního zdravotního ústavu.

Celý článek

30.04.2019

5. květen je Světovým dnem hygieny rukou

Světový den hygieny rukou připadá každoročně na 5. květen. Připomíná si ho i KHS Středočeského kraje a přináší informace k tomu letošnímu. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

15.04.2019

Školení správné hygieny rukou na základních školách

Pracovnice KHS zahajují sérii školení o správné hygieně rukou na základních školách v kraji. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

21.01.2019

Evropský testovací týden HIV a žloutenky 2018

KHS Středočeského kraje přináší výsledky Evropského testovacího týdne HIV a žloutenky 2018. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

26.01.2018

Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (AMR)

KHS Středočeského kraje zveřejňuje Evropský akční plán proti antimikrobiální rezistenci. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

04.01.2018

Varování spotřebitelům: distribuce kojenecké výživy s podezřením na kontaminaci salmonelou potvrzena v ČR

KHS Středočeského kraje zveřejňuje varování před kojeneckými výživami s podezřením na kontaminaci salmonelou. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

11.01.2017

Ptačí chřipka a její rizika

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze uveřejňuje informaci o rizicích ptačí chřipky, převzatou ze stránek MZ ČR. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 11.01.2017

Celý článek

10.07.2015

Rady před dovolenou

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje příspěvek s radami jak se na dovolené vyvarovat některých infekčních onemocnění. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka protiepidemického odboru, 10.07.2015

Celý článek

07.07.2010

Statut Krajské komise pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění

Statut Krajské komise pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji.

Celý článek