Platby od veřejnosti

Platby od veřejnosti     kód  
účel účet č. účtu banky VS
např. vyúčtování režijních nákladů a tel. poplatků od nájemců, vrácení poštovéného za odeslanou zásilku Výdajový účet 2829111 0710 dle faktury/smlouvy
pokuty, náhrady nákladů řízení, nájemné, správní poplatky, posouzení, pořízení fotokopie apod. Příjmový účet 19 – 2829111 0710 IČ nebo RČ
peněžní dary Rezervní fond 123 – 2829111 0710 dle smlouvy
cizí prostředky (např. složená jistota) Depozitní účet 6015 – 2829111 0710 dle smlouvy