Pozvánka na seminář pro veřejnost v problematice hygieny dětí a mladistvých