Pracovní příležitosti

14.01.2019

Odborný referent v oddělení hygieny práce pro okresy Kutná Hora a Nymburk

KHS Středočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa v oddělení hygieny práce na územním pracovišti v Nymburku v režimu pracovního poměru (doba určitá - zástup za RD státní zaměstnankyně). Bližší info v příloze. Mgr. Vodný, ŘOS

Celý článek

09.01.2019

Správce informačních a komunikačních technologií

KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze vyhlásila dne 9.1.2019 výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa správce ICT v oddělení provozně-organizačním v sídle. Bližší informace naleznete v přiloženém sdělení. Mgr. Vodný, ŘOS

Celý článek

09.01.2019

Odborný referent v oddělení HDM pro okresy Praha-východ, Praha-západ a Benešov

KHS Stč. kraje nabízí pracovní uplatnění v PP na dobu určitou v oddělení HDM na pracovišti v sídle KHS. Zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou státní zaměstnankyně (do 01/2022). Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Mgr. Vodný, ŘOS

Celý článek