Předmět činnosti pracoviště Krizového řízení

Pracoviště krizového řízení zajišťuje plnění úkolů v oblasti krizové připravenosti v rámci své působnosti (dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů). Pracoviště je vedené krizovou manažerkou v přímé podřízenosti ředitelky KHS. Kontakty na manažerku naleznete zde (Kontakty).

 

 

Orgány krizového řízení KHS StčK:

 

 1. Pracoviště krizového řízení – koordinace přípravy na krizové situace
 2. Krizový štáb KHS – pracovní orgán při řízení krizových situací a jejich zvládnutí
 3. Krajská epidemiologická komise – pracovní orgán při řízení krizových situací s přítomností biologických agens a jejich zvládnutí

 

Bližší informace ke Krizovému štábu KHS a Krajské epidemiologické komisi naleznete zde (Informace).

 

Dokumentace krizového řízení KHS StčK:

 

 1. Plán krizové připravenosti Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

  dle §24c, zákona č. 240/2000 Sb.

 2. Krajský pandemický plán Středočeského kraje

  dle §82 písm. v) zákona č. 258/2000 Sb.

 

Úkoly krizového manažera:

 

 • zajišťovat krizovou připravenost v oboru působnosti KHS StčK,
 • podílet se se na tvorbě a aktualizaci Plánu krizové připravenosti KHS StčK,
 • podílet se na tvorbě a aktualizaci Krajského pandemického plánu Středočeského kraje,
 • účastnit se předmětných jednání krizového řízení a ochrany obyvatelstva,
 • připravovat podklady na jednání Krajské epidemiologické komise,
 • spolupracovat s orgány krizového řízení,
 • zajišťovat spolupráci s ostatními složkami IZS,
 • plnit dílčí úkoly sestavených pracovních skupin.