Protikorupční strategie

29.08.2019

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří

KHS Stč. kraje t.č. nevyužívá služeb poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří.

Celý článek

29.08.2019

Interní protikorupční program KHS STC

KHS informuje o implementaci interního protikorupčního programu vydaného na základě Příkazu ministra zdravotnictví č. 22/2019 a Služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 ze dne 12. 4. 2019. Úplné znění viz příloha.

Celý článek

29.08.2018

Opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

KHS STC jako služební úřad zveřejňuje informace podle § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

Celý článek

29.08.2019

Etický kodex zaměstnanců Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

KHS zveřejňuje vnitřní předpis Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 9/2012 ze dne 29. června 2012. Mgr. Vodný, ředitel odboru správního

Celý článek

29.08.2019

Etický kodex státních zaměstanců

Státní zaměstnanci zařazení ve služebním úřadu KHS Stč. kraje se při výkonu státní služby řídí Služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015 ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců.

Celý článek