Rok 2012

26.08.2013

Výroční zpráva o výskytu tuberkulózy a mykobakterióz ve Středočeském kraji za rok 2012

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje výroční zprávu o výskytu tuberkulózy a mykobakterióz ve Středočeském kraji v roce 2012, MUDr. Zdeněk Šmerhovský Ph.D., vedoucí protiepidemického odboru, 26.08.2013

Celý článek

04.07.2013

Výroční zpráva o epidemiologické situaci v roce 2012 ve Středočeském kraji

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje výroční zprávu o epidemiologické situaci v kraji v roce 2012, MUDr. Zdeněk Šmerhovský Ph.D., vedoucí protiepidemického odboru, 04.07.2013

Celý článek

04.07.2013

Výroční zpráva o povinně hlášených pohlavně přenosných nemocech ve Středočeském kraji za rok 2012

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje výroční zprávu o pohlavně přenosných onemocněních v kraji v roce 2012, MUDr. Zdeněk Šmerhovský Ph.D., vedoucí protiepidemického odboru, 04.07.2013

Celý článek

04.07.2013

Výroční zpráva za rok 2012 - Incidence a prevalence léčených uživatelů drog ve Středočeském kraji

Krajská hygienická stanice Stč. kraje uveřejňuje Výroční zprávu za rok 2012 o incidenci a prevalenci léčených uživatelů drog v kraji. MUDr. Zdeněk Šmerhovský, Ph.D., vedoucí protiepidemického odboru, 04.07.2013

Celý článek

05.09.2012

Výsledky dotazníkového šetření - očkování proti sezónní chřipce - Středočeský kraj

Krajská hygienická stanice Stč. kraje zveřejňuje informace o výsledcích dotazníkového šetření - očkování proti sezónní chřipce MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru, 05.09.2012

Celý článek