Rok 2012

26.08.2013

Výroční zpráva o výskytu tuberkulózy a mykobakterióz ve Středočeském kraji za rok 2012

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje výroční zprávu o výskytu tuberkulózy a mykobakterióz ve Středočeském kraji v roce 2012, MUDr. Zdeněk Šmerhovský Ph.D., vedoucí protiepidemického odboru, 26.08.2013

Celý článek

28.06.2013

Výroční zpráva za rok 2012 Incidence a prevalence léčených uživatelů drog - Středočeský kraj

Krajská hygienická stanice Stč. kraje uveřejňuje Výroční zprávu za rok 2012 o Incidenci a prevalenci léčených uživatelů drog v kraji. MUDr. Zdeněk Šmerhovský, Ph.D., vedoucí protiepidemického odboru, 28.06.2013

Celý článek

20.06.2013

Výroční zpráva o povinně hlášených pohlavně přenosných nemocech ve Středočeském kraji za rok 2012

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje výroční zprávu o pohlavně přenosných onemocněních v kraji v roce 2012, MUDr. Zdeněk Šmerhovský Ph.D., vedoucí protiepidemického odboru, 20.06.2013

Celý článek

19.06.2013

Výroční zpráva o epidemiologické situaci v roce 2012

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje výroční zprávu o epidemiologické situaci v kraji v roce 2012, MUDr. Zdeněk Šmerhovský Ph.D., vedoucí protiepidemického odboru, 19.06.2013

Celý článek

04.03.2013

Zpráva o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2012

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje Zprávu o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2012., MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygieny práce 04.03.2013

Celý článek