Rok 2013

27.08.2014

Výroční zpráva o epidemiologické situaci v roce 2013 ve Středočeském kraji

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje výroční zprávu o epidemiologické situaci v kraji v roce 2013, MUDr. Lilian Rumlová, vedoucí protiepidemického odboru, 27.08.2014

Celý článek

04.08.2014

Výroční zpráva o výskytu tuberkulózy a mykobakterióz ve Středočeském kraji za rok 2013

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje výroční zprávu o výskytu tuberkulózy a mykobakterióz ve Středočeském kraji v roce 2013, MUDr. Lilian Rumlová, vedoucí protiepidemického odboru, 30.06.2014

Celý článek

10.07.2014

Výroční zpráva o povinně hlášených pohlavně přenosných nemocech ve Středočeském kraji za rok 2013

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje výroční zprávu o pohlavně přenosných onemocněních v kraji v roce 2013, MUDr. Lilian Rumlová, vedoucí protiepidemického odboru, 10.07.2014

Celý článek

10.07.2014

Výroční zpráva za rok 2013 – drogová epidemiologie - Středočeský kraj

Krajská hygienická stanice Stč. kraje uveřejňuje Výroční zprávu za rok 2013 o incidenci a prevalenci léčených uživatelů drog v kraji. MUDr. Lilian Rumlová, vedoucí protiepidemického odboru, 10.07.2014

Celý článek

11.06.2014

Zpráva o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2013

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje "Zprávu o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2013", MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hgieny práce, 11.06.2014

Celý článek

09.06.2014

Přehled vybraných výsledků kontrolní činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání v roce 2013

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze uveřejňuje přehled vybraných výskedků kontrolní činnosti realizované odborem hygieny výživy a PBU v roce 2013. Ing. Josef Hrdina, MBA, vedoucí HV a PBU, 9. 6. 2014

Celý článek

04.06.2014

Zpráva o činnosti KHS Středočeského kraje za rok 2013

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje Zprávu o činnosti za rok 2013. Mgr. Šárka Nováková, sekretariát ředitele, dne 4.6.2014

Celý článek