Rok 2014

02.06.2017

Zpráva o zdraví obyvatel Středočeského kraje 2014

Krajská hygienická stanice vydala v roce 2014 Zprávu o zdraví obyvatel Středočeského kraje.

Celý článek

29.12.2015

Výroční zpráva o činnosti KHS Středočeského kraje

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje Zprávu o činnosti za rok 2014. Mgr. Šárka Nováková, vedoucí oddělení Kancelář ředitele KHS, dne 29.12.2015

Celý článek

01.09.2015

Výroční zpráva o epidemiologické situaci v roce 2014 ve Středočeském kraji

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje výroční zprávu o epidemiologické situaci v kraji v roce 2014, MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka protiepidemického odboru, 02.09.2015

Celý článek

21.04.2015

Výroční zpráva za rok 2014 – drogová epidemiologie - Středočeský kraj

Krajská hygienická stanice Stč. kraje uveřejňuje Výroční zprávu za rok 2014 o incidenci a prevalenci léčených uživatelů drog v kraji. MUDr. Lilian Rumlová, vedoucí protiepidemického odboru, 21.04.2015

Celý článek

20.04.2015

Přehled vybraných výsledků činnosti odboru HV a PBU v roce 2014

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze uveřejňuje přehled vybraných výsledků činnosti realizované odborem hygieny výživy a PBU v roce 2014. Ing. Josef Hrdina, MBA, vedoucí odboru HV a PBU, 20.04. 2015

Celý článek

20.04.2015

Výroční zpráva o výskytu tuberkulózy a mykobakterióz ve Středočeském kraji za rok 2014

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje výroční zprávu o výskytu tuberkulózy a mykobakterióz ve Středočeském kraji v roce 2014, MUDr. Lilian Rumlová, vedoucí protiepidemického odboru, 17.04.2015

Celý článek

20.04.2015

Výroční zpráva o povinně hlášených pohlavně přenosných nemocech ve Středočeském kraji za rok 2014

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje výroční zprávu o pohlavně přenosných onemocněních v kraji v roce 2014, MUDr. Lilian Rumlová, vedoucí protiepidemického odboru, 20.04.2015

Celý článek

18.02.2015

Zpráva o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2014

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje "Zprávu o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2014", MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hgieny práce, 23.02.2015

Celý článek