Rok 2015

17.10.2016

Zpráva o činnosti OOVZ v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2015.

Krajská hygienická stanice Stč. kraje se sídlem v Praze upozorňuje na zveřejnění Zprávy o činnosti OOVZ v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2015 na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, MUDr. Michaela Krchová, 14.10.2016

Celý článek

12.08.2016

Výroční zpráva o činnosti KHS Středočeského kraje za rok 2015

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje Zprávu o činnosti za rok 2015. Zora Šíchová, asistentka ředitelky KHS, dne 12.8.2016

Celý článek

14.07.2016

Výroční zpráva o epidemiologické situaci v roce 2015 ve Středočeském kraji

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje výroční zprávu o epidemiologické situaci v kraji v roce 2015, MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického 14.07.2016

Celý článek

21.06.2016

Výroční zpráva o povinně hlášených pohlavně přenosných nemocech ve Středočeském kraji za rok 2015

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje výroční zprávu o pohlavně přenosných onemocněních v kraji v roce 2015, MUDr. Lilian Rumlová, ředitel odboru protiepidemického, 21.06.2016

Celý článek

20.06.2016

Výroční zpráva o výskytu tuberkulózy a mykobakterióz ve Středočeském kraji za rok 2015

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje výroční zprávu o výskytu tuberkulózy a mykobakterióz ve Středočeském kraji v roce 2015, MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 20.06.2016

Celý článek

13.06.2016

Zpráva o činnosti OOVZ za rok 2015.

Ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze upozorňuje na zveřejnění Zprávy o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví za rok 2015 na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Celý článek