Rok 2016

20.06.2017

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji

KHS Středočeského kraje zveřejňuje Výroční zprávu o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

26.07.2017

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu tuberkulózy a mykobakterióz ve Středočeském kraji v roce 2016

KHS Středočeského kraje vydává Výroční zprávu o epidemiologické situaci ve výskytu tuberkulózy a mykobakterióz v roce 2016. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

05.06.2017

Výroční zpráva hlášených pohlavních chorob za rok 2016

KHS Středočeského kraje zveřejňuje Výroční zprávu hlášených pohlavních chorob za rok 2016. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

04.05.2017

Výroční zpráva o činnosti KHS Středočeského kraje za rok 2016

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje Zprávu o činnosti za rok 2016. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., ředitelka KHS

Celý článek

23.01.2017

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o činnosti odboru hygieny výživy za období od 1.1. do 31.12. 2016. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU, 20.01.2017

Celý článek

13.12.2016

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1.1.2016 do 30.11.2016

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o činnosti odboru hygieny výživy za období od 1.1. do 30.11. 2016. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU, 13.12.2016

Celý článek

24.11.2016

Zpráva o činnosti KHS Stč. kraje za období od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2016

Ředitelka KHS Stč. kraje zveřejňuje Zprávu o činnosti Krajské hygienické stanice za období od 1.1.2016 do 30. 9.2016. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., ředitelka KHS STČ

Celý článek

09.11.2016

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2016

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o činnosti odboru hygieny výživy za období od 1.1. do 31.10. 2016, Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

02.09.2016

Závěrečná zpráva o průběhu letní dětské rekreace ve Středočeském kraji v roce 2016

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze zveřejňuje závěrečnou zprávu o průběhu letní dětské rekreace v roce 2016. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých, 02.09.2016

Celý článek