Rok 2016

04.05.2017

Výroční zpráva o činnosti KHS Středočeského kraje za rok 2016

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje Zprávu o činnosti za rok 2016. Dana Šalamunová, tisková mluvčí

Celý článek

23.01.2017

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o činnosti odboru hygieny výživy za období od 1.1. do 31.12. 2016. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU, 20.01.2017

Celý článek

13.12.2016

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1.1.2016 do 30.11.2016

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o činnosti odboru hygieny výživy za období od 1.1. do 30.11. 2016. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU, 13.12.2016

Celý článek

24.11.2016

Zpráva o činnosti KHS Stč. kraje za období od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2016

Ředitelka KHS Stč. kraje zveřejňuje Zprávu o činnosti Krajské hygienické stanice za období od 1.1.2016 do 30. 9.2016. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., ředitelka KHS STČ

Celý článek

09.11.2016

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2016

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o činnosti odboru hygieny výživy za období od 1.1. do 31.10. 2016, Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

02.09.2016

Závěrečná zpráva o průběhu letní dětské rekreace ve Středočeském kraji v roce 2016

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze zveřejňuje závěrečnou zprávu o průběhu letní dětské rekreace v roce 2016. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých, 02.09.2016

Celý článek