Rok 2017

16.10.2018

Výroční zpráva o výskytu tuberkulózy a mykobakterióz ve Středočeském kraji v roce 2017

KHS Středočeského kraje zveřejňuje Výroční zprávu o epidemiologické situaci ve výskytu tuberkulózy a mykobakterióz ve Středočeském kraji za rok 2017. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

21.09.2018

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji rok 2017

KHS Středočeského kraje zveřejňuje Výroční zprávu o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

16.08.2018

Zpráva o výskytu pohlavně přenosných onemocnění ve Středočeském kraji v roce 2017

KHS Středočeského kraje zveřejňuje informace o výskytu pohlavně přenosných nemocí v kraji v roce 2017. MUDr. Dana Taclová, vedoucí oddělení protiepidemického pro okresy Praha východ a západ

Celý článek

15.02.2018

Výroční zpráva o činnosti KHS Středočeského kraje za rok 2017

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje Zprávu o činnosti za rok 2017. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., ředitelka KHS

Celý článek

16.01.2018

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

KHS Středočeského kraje zveřejňuje zprávu o činnosti odboru hygieny výživy za rok 2017. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

19.12.2017

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017

KHS Středočeského kraje vydává zprávu o činnosti odboru hygieny výživy od ledna do konce listopadu 2017. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

13.11.2017

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. do 31. 10. 2017

KHS Středočeského kraje vydává Zprávu o činnosti odboru HV a PBU za období od 1. 1. do 31. 10. 2017. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

24.10.2017

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1.1.2017 do 30.9.2017

KHS Středočeského kraje vydává zprávu o činnosti odboru hygieny výživy od 1. 1. do 30. 9. 2017. Ing,. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

20.09.2017

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze od 1. 1. do 31. 8. 2017

KHS Středočeského kraje zveřejňuje zprávu o činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání za období 1.1. - 31.8. 2017. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

04.09.2017

Závěrečná zpráva o průběhu letní dětské rekreace 2017

KHS Středočeského kraje zveřejňuje závěrečnou zprávu o průběhu dětské letní rekreace v roce 2017. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Celý článek


1 2