Rok 2017

18.08.2017

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. do 31. 7. 2017

KHS Středočeského kraje vydává Zprávu o činnosti odboru hygieny výživy za období od 1. 1. do 31. 7. 2017. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

21.07.2017

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za 1. pololetí roku 2017

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za 1. pololetí roku 2017. Ing. Michal Novotný - ředitel odboru HV a PBU

Celý článek

15.08.2017

Zpráva o průběhu letní dětské rekreace ve Středočeském kraji k 14. 8. 2017

KHS Středočeského kraje vydává průběžnou zprávu o průběhu letní dětské rekreace. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže

Celý článek

31.07.2017

Zpráva o průběhu letní dětské rekreace ve Středočeském kraji k 31.07.2017

KHS Středočeského kraje zveřejňuje Zprávu o průběhu letní dětské rekreace ve Středočeském kraji k 31.07.2017. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Celý článek

27.07.2017

Zpráva o činnosti KHS Středočeského kraje za období od 1. 1. do 30. 6. 2017

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje vydává zprávu o činnosti za 1. pololetí roku 2017. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., ředitelka KHS

Celý článek

14.07.2017

Průběžná zpráva o letní dětské rekreaci ve Středočeském kraji ke dni 14.07.2017

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze obdržela ke dni 14.07.2017 celkem 234 ohlášení konání akcí pro děti s 381 běhy. Z tohoto počtu jde o 193 zotavovacích akcí (315 běhů) a 41 jiných podobných akcí (66 běhů).

Celý článek

13.03.2017

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. 2017 do 28. 02. 2017

Zaměstnanci odboru hygieny výživy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze provedli v období od 01. 01. 2017 do 28. 02. 2017 celkem 304 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek


1 2