Rok 2018

14.06.2019

Výroční zprávu o pohlavních nemocech za rok 2018

KHS Středočeského kraje přináší Výroční zprávu o pohlavních nemocech za uplynulý rok. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

22.05.2019

Zpráva o výskytu tuberkulózy v kraji v roce 2018

KHS Středočeského kraje zveřejňuje zprávu o výskytu TBC a mykobakterióz v kraji za uplynulý rok. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

22.05.2019

Výroční zpráva o činnosti odboru protiepidemického 2018

KHS Středočeského kraje zveřejňuje Výroční zprávu o činnosti odboru protiepidemického za uplynulý rok. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

21.02.2019

Výroční zpráva o činnosti KHS za rok 2018

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje vydává Výroční zprávu o činnosti za uplynulý rok. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., ředitelka KHS

Celý článek

15.01.2019

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy KHS Středočeského kraje od 1. 1. do 31. 12. 2018.

KHS Středočeského kraje přináší Zprávu o činnosti odboru hygieny výživy za uplynulý rok. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

18.12.2018

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy za období od 1. 1. do 30. 11. 2018

KHS Středočeského kraje přináší zprávu o činnosti odboru hygieny výživy od začátku letošního roku do konce listopadu. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

06.12.2018

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy za období od 1. 1. do 31. 10. 2018

KHS Středočeského kraje přináší zprávu o činnosti odboru hygieny výživy za 10 měsíců letošního roku. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

25.10.2018

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy od 1. 1. do 30. 9. 2018

KHS Středočeského kraje zveřejňuje Zprávu o činnosti odboru hygieny výživy od 1. 1. do 30 .9. 2018. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

17.09.2018

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje od 1. 1. do 31. 8. 2018

KHS Středočeského kraje přináší aktuální Zprávu o činnosti odboru hygieny výživy. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

05.09.2018

Závěrečná zpráva o průběhu letní dětské rekreace ve Středočeském kraji v roce 2018

KHS Středočeského kraje přináší závěrečnou zprávu o letošním průběhu dětských letních rekreací. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Celý článek


1 2