Odkazy

Ministerstvo zdravotnictvi ČR                             

www.mzcr.cz

 

Státní zdravotní ústav                                          

www.szu.cz

 

Krajský úřad Středočeského kraje                                                   

www.kr-stredocesky.cz

 

Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje          

www.uszssk.cz/

 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje                            

www.hzskladno.cz

 

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje                             

www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-stck.aspx

 

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj                           

www.svscr.cz/index.php?cat=47  

 

Pandemický portál KHS StčK - Krajský pandemický plán Středočeského kraje a další informace KEK StčK

http://www.khsstc.cz/kpp