Stravovací služby

19.06.2018

Upozornění pro provozovatele stravovacích zařízení

KHS Středočeského kraje vydává upozornění pro provozovatele stravovacích zařízení. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

22.12.2016

Stánkový prodej občerstvení na adventních trzích

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o kontrolách stánkového prodeje občerstvení na adventních trzích, Ing. Michal Novotný, ředitel odboru HV a PBU

Celý článek

13.12.2016

Informace o provedeném regionálním úkolu KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze - Monitoring kvality fritovacích olejů

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o provedeném regionálním úkolu „Monitoring kvality fritovacích olejů. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

08.12.2016

Stánkový prodej nejen v předvánočním období

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o nejčastějších závadách zjišťovaných při kontrolách stánkového prodeje. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru HV a PBU, 8.12.2016.

Celý článek

07.12.2016

Stručná informace k hygieně stánkového prodeje občerstvení při akcích s dobou trvání od jednoho do tří dnů

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o základních hygienických požadavcích, které je potřebné respektovat při stánkovém prodeji občerstvení, Ing. Michal Novotný, ředitel odboru HV a PBU; 7.12.2016

Celý článek

11.12.2014

Uvádění informace o přítomnosti alergenů v potravinách

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze odkazuje na materiál Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice uvádění informací o přítomnosti alergenů v pokrmech. Ing. Josef Hrdina, MBA, vedoucí odboru hygieny výživy a PBU, 10.12.2014

Celý článek

17.09.2010

Zkušenosti s novým zákonem o kouření - "Protikuřácký zákon"

Zkušenosti z kontrol pracovníků KHS Středočeského kraje s dodržováním zákona č. 305/2009 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, platným od 1. července 2010

Celý článek


1 2