Stravovací zařízení

19.02.2018

Nedostatky zjištěné kontrolou restaurace v Hotelu Zruč, Zruč nad Sázavou byly odstraněny

Opakovanou kontrolou jsme zjistili, že závažné hygienické nedostatky a skladování potravin s prošlou dobou použitelnosti, případně plesnivých, byly v této provozovně již odstraněny. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

16.02.2018

Středočeští hygienici provedli kontrolu v provozovně Restaurace „Kometa“ v Kutné Hoře

Alarmující nedostatky v provozní hygieně byly provozovatelem po nařízené sanitaci odstraněny, udělili jsme finanční sankci. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU.

Celý článek

05.02.2018

Středočeští hygienici provedli kontrolu restaurace - Kulturní dům Radim

V restauraci, kterou pracovníci hygieny výživy KHS STC pro závažné hygienické nedostatky okamžitě uzavřeli, bylo v době opakované kontroly již vše v pořádku a provozovna je znovu otevřena. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

24.01.2018

Ani závodním kuchyním se hygienické nedostatky nevyhýbají

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o kontrole závodní kuchyně v areálu závodu Kovona v Lysé nad Labem. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

23.01.2018

Hrubé hygienické nedostatky zjištěné v Restauraci Na Knížecí v Mšeci byly odstraněny

Opakovanou kontrolou zjistili pracovníci KHS, že závažné hygienické nedostatky zjištěné kontrolou předešlou, provozovatel řádně odstranil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

18.12.2017

Nedostatky zjištěné při kontrole Pivnice a restaurace U Císaře v Mělníce byly odstraněny

Opakovaná kontrola prokázala, že nedostatky, na jejichž základě byl pracovníky KHS vydán příkaz na pozastavení výkonu činnosti, byly v této provozovně úspěšně odstraněny. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

06.11.2017

Středočeští hygienici provedli kontrolu závodní kuchyně Carrier Refrigeration Operation CZ s.r.o.v Berouně

Nedostatky v této provozovně týkající se zejména výskytu švábovitého hmyzu, byly úspěšně odstraněny. V provozovně bude nadále prováděn zvýšený hygienický dozor. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

25.10.2017

V restauraci Savoy v Poděbradech je opět uklizeno

Středočeští hygienici v této provozovně pozastavili výkon činnosti do doby sjednání nápravy. Provozovatel projevil součinnost a nedostatky odstranil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

16.10.2017

Středočeští hygienici provedli kontrolu Restaurace U Tří Mouřenínů Kolín

Kontrola této provozovny odhalila hrubé hygienické nedostatky. Nařízená deratizace a sanitace prostor ale proběhla a provoz může probíhat opět v plném rozsahu. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

10.10.2017

Nedostatky zjištěné v provozovně ARMA – letiště Chotusice byly odstraněny

Dne 5. 9. zjistili středočeští hygienici v této provozovně hrubé nedostatky v provozní hygieně a také prošlé potraviny. Opakovaná kontrola 12. 9. prokázala, že se provozovateli podařilo pochybí napravit. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru HV a PBU

Celý článek


1 2