Stravovací zařízení

10.01.2019

Kontroly provozoven stravovacích služeb v Obchodním centru Nová Zdaboř v Příbrami

Na základě kontroly v restauraci Gurmet se pracovníci KHS zaměřili na restaurace v dalším OC v Příbrami a i zde nalezli lezoucí hmyz, i když ojediněle. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

04.01.2019

Kontrolou Asijské restaurace Gurmet v Příbrami byly zjištěny hrubé hygienické nedostatky!

Pracovníci KHS objevili v této restauraci kromě tristní provozní hygieny také přítomnost hmyzu - rusa domácího. Po uzavření provozovny byla nařízená opatření (desinsekce, sanitace) splněna. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

21.06.2018

V Cukrárně Nostalgie v Rožmitále pod Třemšínem byl proveden úklid

V cukrárně shledali pracovníci KHS zejména zanedbávanou provozní hygienu. Nařízenou sanitaci všech prostor provozovatel bezodkladně provedl, takže nyní je v této provozovně již čisto. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

20.12.2018

Kontrolou restaurace U Raka v Rakovníku byly zjištěny závažné nedostatky

V této restauraci bylo zjištěno porušování zásad provozní hygieny, nedodržování data spotřeby, křížení činností, manipulace s odpady a také informační povinnosti. Provozovatel nedostatky napravil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

19.12.2018

Nedostatky zjištěné kontrolou závodní kuchyně v obci Potěhy byly odstraněny

V této provozovně byli pracovníci KHS nuceni pozastavit výkon činnosti a nařídit deratizaci vzhledem k výskytu nejen hlodavčího trusu, ale i uhynulých jedinců. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

12.12.2018

V Restauraci U Jezírka v Hřiměždicích zjistili hygienici hrubé nedostatky

Pracovníci KHS v této restauraci zjistili hrubé porušení zásad provozní hygieny a nařídili okamžitou sanitaci. Provozovatel pochybení napravil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

11.12.2018

Kontrolou restaurace Palma v Kutné Hoře byly zjištěny závažné nedostatky

V této restauraci nařídili pracovníci odboru HV sanitaci zázemí a pozastavení výkonu činnosti v rozsahu přípravy teplých a studených pokrmů. Provozovatel projevil součinnost a vše napravil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

26.11.2018

Středočeští hygienici provedli kontrolu ve stánku s občerstvením před ODAMI Sázavanka ve Zruči nad Sázavou

Pracovníci KHS vzhledem k závažným porušením zásad provozní hygieny nařídili okamžitou sanitaci této provozovny. Provozovatelka projevila součinnost a dala vše do pořádku. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

23.11.2018

Středočeští hygienici provedli kontrolu Výdejny Lavat Chotutice

Pracovníci KHS zjistili v této výdejně především hrubě neuspokojivý stav provozní hygieny a tak nařídili sanitaci provozovny. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

19.11.2018

Kontroly stánkového prodeje na jednorázové akci Martinský trh Kolín

Pracovníci KHS neodhalili na této akci žádné prohřešky proti právním předpisům, stánkaři nechybovali ani v označování alergenů. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek


1 2 3 4