Stravovací zařízení

02.07.2019

Výsledky hygienické kontroly v restauraci Na Růžku Dobříš

Pracovníci KHS provedli v této restauraci kontrolu. Narazili na špatnou úroveň provozní hygieny, ale také na prošlé potraviny a nesprávně skladované polotovary. Provozovatel pochybení napravil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

21.06.2019

Nedostatky zjištěné při kontrole v Kantýně - J. Havlová v areálu firmy Alpiq v Kladně – Dubí jsou již odstraněny

Pracovníci KHS zjistili v této kantýně nedostatky zejména v provozní hygieně a nehygienickou manipulaci při výdeji pokrmů. Provozovatel nedostatky odstranil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

20.06.2019

Kontrola stánkového prodeje občerstvení na ,,Koncertě ke 20. narozeninám rádia Blaník“ na Konopišti

Při kontrole občerstvení na této akci odhalili pracovníci KHS pouze drobná pochybení a tak nebyli nuceni přistoupit k finančním sankcím. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

18.06.2019

Kontroly stánkového prodeje na festivalu Kmochův Kolín

Pracovníci KHS provedli kontrolu stánků s občerstvením na této tradiční akci a nebyli nuceni udělit žádnou finanční sankci. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

13.06.2019

Nedostatky zjištěné v Restauraci Na Amálce v Kladně byly odstraněny

V této provozovně museli pracovníci KHS kvůli nedodržování obecných požadavků na potravinářské prostory a požadavků na hygienu provozu pozastavit činnost. Nedostatky byly následně odstraněny. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

12.06.2019

Kontrolou Hospůdky Libiš byly zjištěny závažné nedostatky

Pracovníci odboru hygieny výživy zjistili v této restauraci nedostatečnou frekvenci úklidu, skladování prošlých potravin a také stavebně-technické nedostatky. Provozovatel tento stav již téměř napravil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy

Celý článek

06.06.2019

Kontrola předmětů běžného užívání na akcích „Jarní hrnčířské a řemeslné trhy 2019 Beroun“ a „31. Tradiční keramický den“

KHS Středočeského kraje tradičně kontroluje plnění legislativy na akcích, kde se prodávají předměty běžného užívání. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

05.06.2019

Pozastavení výkonu činnosti v provozovně občerstvení v Křešíně

Kvůli hrubým hygienickým nedostatkům byli pracovníci KHS nuceni v tomto občerstvení pozastavit činnost. Provozovatel pochybení napravil a zařízení je tedy znovu otevřeno. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

31.05.2019

Kontroly stánkového prodeje občerstvení na akci Konšelský tuplák v Rakovníku

Na této akci zkontrolovali pracovníci KHS celkem 7 stánků s občerstvením a nezjistili tu žádná pochybení. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

30.05.2019

Kontrola Hostince U Rozvědčíka odhalila nedostatky

Tento hostinec byli pracovníci KHS po kontrole kvůli hrubým nedostatkům uzavřít. současné době již došlo k nápravě. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek


1 2 3 4