Stravovací zařízení

16.05.2019

Kontrola Cukrárny v Lužné odhalila závažné nedostatky

Největším nedostatkem v této cukrárně byla hrubě zanedbaná provozní hygiena a tak pracovníci KHS nařídili okamžitou sanitaci provozovny. Ta byla úspěšně realizována. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

15.05.2019

Kontrola Restaurace U Romana odhalila závažné nedostatky

Při této kontrole odhalili pracovníci KHS závažné nedostatky v provozní hygieně, ale také plesnivou zeleninu a neoznačené potraviny. Provozovatel projevil součinnost a závady odstranil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

13.05.2019

V provozovně Café del Mar v Příbrami byly odstraněny nedostatky

Nedostatky zjištěné kontrolu v roce 2017 se v této kavárně částečně opakovaly, takže provozovatel byl opětovně vyzván k jejich nápravě, což tentokrát splnil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

07.05.2019

V Pizzerii u Anity v Neratovicích je opět uklizeno

Pracovníci KHS v této pizzerii odhalili zejména špatnou provozní hygienu, neoznačené polotovary a prošlé suroviny. Provozovatel situaci napravil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

17.04.2019

Občerstvení Kebab Hause a pizza v Lysé nad Labem už zase splňuje hygienické požadavky

V tomto občerstvení odhalili pracovníci KHS opět velmi zanedbanou provozní hygienu a u umyvadel zde nebyla zajištěna ani tekoucí voda. Provozovatel závady následně odstranil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

10.04.2019

V hostinci Česká koruna ve Veltrusech je opět uklizeno.

Při této kontrole na základě podnětu spotřebitele objevili pracovníci KHS v tomto hostinci nedostatky v provozní hygieně, ale také přítomnost prošlých surovin. Následně došlo k nápravě. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

09.04.2019

Středočeští hygienici provedli kontrolu Asijské restaurace Kanton Kolín

Pracovníci KHS zjistili v této restauraci zejména špatnou úroveň provozní hygieny a také neoznačené polotovary. Provozovatel nedostatky neprodleně odstranil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

29.03.2019

Nedostatky zjištěné kontrolou v Restauraci Hutník v Kladně – Rozdělově byly odstraněny

Pracovníci KHS při kontrole této restaurace zjistili zejména špatnou úroveň provozní hygieny. Tento stav byl poté provozovatelem napraven. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

19.03.2019

Středočeští hygienici provedli kontrolu Hospody Na Hradě v Hradešíně

V této hospodě odhalili pracovníci KHS špatnou provozní hygienu, hlodavčí trus a prošlé potraviny. Provozovatel sjednal nápravu. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

18.03.2019

V restauraci Férovka v Milovicích - Mladé je opět pořádek

V této provozovně, kde jsou převážně připravovány svačiny pro děti, odhalili pracovníci KHS špatnou provozní hygienu, ale také prošlé polotovary určené k výrobě pokrmů. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek


1 2 3