Stravovací zařízení

21.09.2020

Omezení přípravy zmrzliny v Cukrárně Paříž v Příbrami

Pracovníci KHS při kontrole zjistili jak závady ve vzorcích zmrzliny, tak nedostatky v provozní hygieně a ve skladovacích podmínkách potravin. Nedostatky byl napraveny a výroba zmrzliny pozastavena. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

04.09.2020

Nařízená hygienická opatření v prodejním stánku s točenou zmrzlinou v Hudčicích u Březnice

V tomto stánku odhalili pracovníci KHS nedodržování provozní hygieny a také používání neověřeného zdroje vody k výrobě zmrzliny a kávy. Provoz stánku byl ze strany majitele ukončen. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

28.08.2020

Kontrolou provozovny Istanbul Kebab v Sedlčanech byly zjištěny hrubé hygienické nedostatky

Pracovníci KHS nařídili v této provozovně sanitaci kvůli hrubým hygienickým nedostatkům. Provozovatel pochybení napravil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

13.08.2020

V kempu Podskalí u Orlické přehrady byl v provozovně občerstvení pozastaven výkon činnosti

Pracovníci KHS byli v tomto občerstvení z důvodu závažných hygienických nedostatků nuceni pozastavit činnost. Provozovatel zjištěné závady odstranil a stánek je opět v provozu. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek