Stravovací zařízení

20.09.2018

Kontrola zemědělské kuchyně s jídelnou Hořesedly odhalila závažné nedostatky

Kontrola této provozovny odhalila nejen tristní úroveň provozní hygieny, ale také trus hlodavců. Proběhla tu tedy ochranná deratizace a celková náprava, což prokázala následná kontrola, a provozovna je opět otevřená. Ing. Novotný, ředitel odboru HV a PBU

Celý článek

19.09.2018

Nedostatky zjištěné při kontrole Restaurace Červené jablko v OC Albert Mladá Boleslav byly odstraněny

Kromě neutěšeného stavu provozní hygieny nalezli pracovníci KHS v této řádně neregistrované restauraci také prošlé a nedostatečně zabalené potraviny. Provozovatel pochybení napravil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

17.09.2018

Kontrola občerstvení na Nymburském posvícení s jarmarkem

Provozovatelé stánků na této tradiční akci závady zjištěné pracovníky KHS vesměs odstranili na místě, uděleny byly pouze 4 pokuty. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

14.09.2018

Hrubé hygienické nedostatky ve stánku s rychlým občerstvením v kempu Spálenka u Orlické přehrady byly odstraněny

Kromě hrubých nedostatků v provozní hygieně odhalili pracovníci KHS v tomto stánku také prošlé a kazící se potraviny. Provozovatel vše napravil v termínu. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

12.09.2018

V provozovně Pizza Fantastico Dobříš museli provést úklid

V této provozovně nařídili pracovníci KHS sanitaci, která byla úspěšně provedena. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

10.09.2018

Zámecká restaurace ve Veltrusech je znovu otevřena

V této provozovně pracovníci KHS opakovanou kontrolou zjistili, že závady vedoucí k omezení provozu byly odstraněny. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

10.09.2018

Hygienické závady v Restauraci Srp Březnice

Hygienické závady a také skladování prošlých a plesnivých potravin v této provozovně bohužel přetrvává, pracovníci KHS tedy opakovaně nařídili sanitaci a likvidaci těchto potravin. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

07.09.2018

Hygienický stav provozovny Turbo pizza v Neratovicích se zlepšil

Pracovníci KHS při kontrole v této pizzerii zjistili nedostatečné provádění úklidu a také prošlé suroviny k výrobě pizzy. Provozovatel tento stav napravil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

06.09.2018

Provozovna Istanbul Donner Kebab v Mělníku je opět čistá

Pracovníci KHS odhalili v této restauraci zejména nedostatečnou provozní hygienu a také potraviny vykazující známky kažení. Provozovatel provedl sanitaci prostor a tyto potraviny vyřadil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

04.09.2018

Nedostatky zjištěné při kontrole restaurace V podzámčí v Nelahozevsi byly odstraněny

V této restauraci zjistili pracovníci KHS zejména závažné nedostatky v dodržování zásad provozní hygieny, které byly provozovatelem napraveny. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek


1 2 3 4 5