Stravovací zařízení

04.09.2017

V restauraci Labská Marína v Poděbradech je opět uklizeno

Kontrola dne 25. 8. 2017 ukázala, že provozovna byla důkladně uklizena a odstraněny byly také nedostatky ve značení polotovarů. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

31.08.2017

Hygienické nedostatky zjištěné kontrolou v provozovně Sporthotel Trhovky již odstraněny

Opakovanou kontrolou dne 24. 8. 2017 zjistili pracovníci KHS, že opatření spočívající v úklidu a sanitaci zázemí provozovny bylo splněno. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

29.08.2017

Kontrolou stravovací části Hotelu Atlantida ve Staré Živohošti byly opakovaně zjištěny hygienické nedostatky

I opakovaná kontrola ukázala v této provozovně hygienické nedostatky, které nebyly od minulé kontroly odstraněny. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

28.08.2017

Kontrola stánkového prodeje občerstvení při akci „Highjump“ v Hřiměždicích

Při kontrole stánkového prodeje na této akci neznamenali středočeští hygienici žádná závažná pochybení. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

17.08.2017

V Restauraci Hotelu Kormorán ve Zlenicích byly zjištěné hrubé hygienické nedostatky již odstraněny

Opakovanou kontrolou zjistili pracovníci KHS, že nařízená sanitace prodejny byla úspěšně provedena a i další nápravná opatření provozovatel splnil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

14.08.2017

Nedostatky ve stánku River Marina na Nové Živohošti jsou již odstraněny

Opětovnou kontrolou zjistili pracovníci KHS, že uvedená provozovna je již uklizena a také ostatní zjištěné nedostatky byly odstraněny. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

09.08.2017

Nedostatky zjištěné ve stánku s občerstvením „MOLO“ v tábořišti na Nové Živohošti byly odstraněny

Opakovanou kontrolou dne 28. 7. jsme zjistili, že došlo k odstranění nedostatků, kvůli kterým byla činnost této provozovny omezena. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy PBU

Celý článek

31.07.2017

Nedostatky zjištěné v provozovně Výroba a prodej zmrzliny v Benešově byly odstraněny

Opakovanou kontrolou dne 20. 7. 2017 hygienici zjistili, že provozovatel nedostatky zjištěné při kontrole 18. 7. 2017 úspěšně odstranil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

28.07.2017

KHS Středočeského kraje provedla kontrolu stánkového prodeje točené zmrzliny v Chocenicích

Na základě kontrolních zjištění z 10. 7. 2017 bylo nařízeno okamžité uzavření provozovny do doby, než provozovatel stánku předloží vyhovující vyšetření zmrzliny v ukazateli Enterobacteriaceae. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

25.07.2017

Nedostatky zjištěné v restauraci Skalka v Turkaňku byly odstraněny

Opakovanou kontrolou dne 17. 7. 2017 bylo prokázáno, že nedostatky odhalené v této provozovně při kontrole, která proběhla 11. 7., byly odstraněny. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek


1 2 3