Stravovací zařízení

18.12.2017

Nedostatky zjištěné při kontrole Pivnice a restaurace U Císaře v Mělníce byly odstraněny

Opakovaná kontrola prokázala, že nedostatky, na jejichž základě byl pracovníky KHS vydán příkaz na pozastavení výkonu činnosti, byly v této provozovně úspěšně odstraněny. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

06.11.2017

Středočeští hygienici provedli kontrolu závodní kuchyně Carrier Refrigeration Operation CZ s.r.o.v Berouně

Nedostatky v této provozovně týkající se zejména výskytu švábovitého hmyzu, byly úspěšně odstraněny. V provozovně bude nadále prováděn zvýšený hygienický dozor. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

25.10.2017

V restauraci Savoy v Poděbradech je opět uklizeno

Středočeští hygienici v této provozovně pozastavili výkon činnosti do doby sjednání nápravy. Provozovatel projevil součinnost a nedostatky odstranil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

16.10.2017

Středočeští hygienici provedli kontrolu Restaurace U Tří Mouřenínů Kolín

Kontrola této provozovny odhalila hrubé hygienické nedostatky. Nařízená deratizace a sanitace prostor ale proběhla a provoz může probíhat opět v plném rozsahu. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

10.10.2017

Nedostatky zjištěné v provozovně ARMA – letiště Chotusice byly odstraněny

Dne 5. 9. zjistili středočeští hygienici v této provozovně hrubé nedostatky v provozní hygieně a také prošlé potraviny. Opakovaná kontrola 12. 9. prokázala, že se provozovateli podařilo pochybí napravit. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru HV a PBU

Celý článek

09.10.2017

V Jihočeské restauraci v Příbrami je již uklizeno

Opakovanou kontrolou v této provozovně středočeští hygienici zjistili, že nařízená sanitace provozovny byla úspěšně provedena. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

04.10.2017

Hygienické nedostatky v provozovně rychlého občerstvení ve Svatém Poli u Dobříše jsou již odstraněny

Po dočasném uzavření této provozovny z důvodů vážných hygienických pochybení byly nedostatky odstraněny a 18. 9. provozovatel znovu zahájil činnost. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

25.09.2017

V Čínském bistru HUI BIN GE je opět uklizeno

Opakovanou kontrolou 6. 9. 2017 zjistili středočeští hygienici, že v provozovně, kde předtím nařídili úklid a likvidaci jiných než bezpečných potravin, je opět vše v pořádku. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

21.12.2016

V asijské restauraci v Příbrami opakovaně zjištěny hrubé hygienické nedostatky!

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o kontrole Asijské restaurace Gurmet v Příbrami, Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek


1 2