Stravovací zařízení

04.07.2018

Kontrola restaurace v Autokempu Malešov odhalila závažné nedostatky

Pracovníci KHS kontrolovali tuto provozovnu na základě podnětu spotřebitele a nalezli zde skutečně hrubé hygienické nedostatky. Nyní je vše uvedeno opět do pořádku. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

02.07.2018

Nedostatky zjištěné při kontrole provozovny Kebab house & pizza, Neratovice, byly odstraněny

V této provozovně zjistili pracovníci KHS dlouhodobě zanedbávanou provozní hygienu a tak nařídili její sanitaci. Ta proběhla úspěšně. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

29.06.2018

Nedostatky zjištěné při kontrole restaurace Hotelu Ludmila na Mělníku byly odstraněny

V této restauraci zjistili pracovníci KHS nejen hlodavčí trus, ale také prošlé potraviny a nedostatečnou provozní hygienu. Po provedení sanitace a deratizace je provozovna opět v pořádku. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

25.06.2018

V Restauraci 67 v Sadské museli provést úklid

Neutěšený stav provozní hygieny v této provozovně napravila až sanitace nařízená pracovníky KHS. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

21.06.2018

Kontrola stánkového prodeje na Narozeninách rádia Blaník 2018 na Konopišti

Při této akci zajistili pracovníci KHS cca 20 kg prošlého masa a uzenin, čímž včas předešli možným zdravotním komplikacím konzumentů. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

19.06.2018

V restauraci Staročeská hospoda v Řisutech je opět uklizeno

Pracovníci KHS dorazili do této provozovny na základě podnětu a odhalili neutěšenou provozní hygienu. Nařízenou sanitaci provozovatel úspěšně provedl. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

15.06.2018

V restauraci Kožova Hora u Kladna je už zase uklizeno

Pracovníky KHS nařízená sanitace této provozovny byla úspěšně provedena a nyní je zde již čisto. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

13.06.2018

Restaurace v Hotelu Kladno je už zase v provozu

Tuto restauraci byli zaměstnanci KHS nuceni do doby provedení řádného úklidu uzavřít. Provozovatel ale projevil součinnost, stav napravil a tak mohl znovu otevřít. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

11.06.2018

V restauraci Hacienda v Kladně je opět uklizeno

V této restauraci byl řádný úklid proveden až napodruhé, nicméně nyní už je tu vše v pořádku. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

04.06.2018

Nemilé překvapení v zámecké zahradě na Loučeni

Stánek s občerstvením na hlavní přístupové k zámku nalezli středočeští hygienici v tak neutěšeném stavu, že byli nuceni ihned jej uzavřít. Provozovatel ale vše napravil a stánek tedy opět funguje. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek


1 2 3 4 5