Stravovací zařízení

13.11.2018

Restaurace Česká chalupa v Rakovníku byla pro středočeské hygieniky nemilým překvapením

Při kontrole provozovny zjistili pracovníci KHS závažné nedostatky v udržování čistoty. Bylo nařízeno nápravné opatření, které provozovatel v plném rozsahu splnil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

09.11.2018

V Restauraci U Terezky v Seleticích se už zase vaří

V této restauraci byla odhalena špatná provozní hygiena, ale také neoznačené rozpracované pokrmy. Dočasně zde tedy nemohly být připravovány pokrmy a musela být provedena řádná sanitace prostor. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

08.11.2018

V čínské restauraci „JIA JIA“ v Lysé nad Labem se opět vaří

Pracovníci KHS byli v této restauraci z důvodů tristní provozní hygieny a absence podmínek pro mytí rukou personálu podílejícího se na výrobě pokrmů nuceni přistoupit k pozastavení výkonu činnosti. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

30.10.2018

Úklid v Motorestu v Malém Újezdě byl proveden

V tomto motorestu odhalili pracovníci KHS mimo jiné zanedbávanou provozní hygienu, ale také prošlé potraviny. Provozovatel vše úspěšně napravil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

29.10.2018

V provozovně s občerstvením u tenisových kurtů v Sedlčanech byl proveden řádný úklid

V tomto sezónním občerstvení se pracovníci KHS setkali se zanedbávanou provozní hygienou a také například se skladováním prošlých potravin. Provozovatel vše napravil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

23.10.2018

Hygienici provedli kontrolu v Bistru MÍ-ŠA v Sedlčanech

Opakovanou kontrolou zjistili pracovníci KHS, že zjištěné závady spočívající především v nedostatečných pracovních prostorech pro hygienické provedení všech činností, byly odstraněny. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

10.10.2018

V závodní kuchyni BRANO GROUP, a.s. v Rakovníku byly zjištěny hrubé hygienické nedostatky

Pracovníci KHS odhalili v této provozovně kromě zašlé špíny také plesnivé a prošlé potraviny nebo absenci prostředků k mytí rukou. Pochybení byla napravena. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

04.10.2018

V Restauraci Nádraží v Příbrami byl proveden řádný úklid

Tuto restauraci nalezli pracovníci KHS ve velmi neuspokojivém stavu co se provozní hygieny týká a okamžitě nařídili sanitaci všech prostor. Provozovatel projevil součinnost a teď je zde již uklizeno. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PB

Celý článek

20.09.2018

Kontrola zemědělské kuchyně s jídelnou Hořesedly odhalila závažné nedostatky

Kontrola této provozovny odhalila nejen tristní úroveň provozní hygieny, ale také trus hlodavců. Proběhla tu tedy ochranná deratizace a celková náprava, což prokázala následná kontrola, a provozovna je opět otevřená. Ing. Novotný, ředitel odboru HV a PBU

Celý článek

19.09.2018

Nedostatky zjištěné při kontrole Restaurace Červené jablko v OC Albert Mladá Boleslav byly odstraněny

Kromě neutěšeného stavu provozní hygieny nalezli pracovníci KHS v této řádně neregistrované restauraci také prošlé a nedostatečně zabalené potraviny. Provozovatel pochybení napravil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek


1 2 3 4