Stravovací zařízení

09.10.2019

Výsledky kontroly restaurace Vila U Varhanáře, Kutná Hora

V této restauraci byly odhaleny tak závažné nedostatky, že pracovníci KHS přistoupili k pozastavení výkonu činnosti týkající se přípravy teplých a studených pokrmů. Provozovatel nařízená opatření následně splnil. Ing. Novotný, ředitel odboru HV a PBU

Celý článek

02.10.2019

Středočeští hygienici provedli kontrolu Závodní kuchyně - Plaňanská bašta Plaňany

Pracovníci odboru hygieny výživy odhalili v této závodní kuchyni tristní úroveň provozní hygieny a také hlodavčí trus. Provozovatel pochybení napravil a byla také provedena speciální ochranná deratizace. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy

Celý článek

27.09.2019

Kontrola hygienické úrovně poskytovaného občerstvení na Mělnickém vinobraní 2019

Hygienici kontrolovali na této tradiční akci stánky s občerstvením a shledaly pouze drobné závady, které se vesměs daly napravit bezodkladně na místě. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

20.09.2019

V Restauraci KD v Milíně je již uklizeno

Kontrolu provedli pracovníci odboru hygieny výživy na základě podnětu - zdravotních potíží o konzumaci. Zjistili nedostatky, zejména v provozní hygieně, které byly provozovatelem následně napraveny. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

12.09.2019

Kontrola sportovního areálu U Kolečka, Křivoklát odhalila nedostatky

Při kontrole v tomto areálu odhalili pracovníci KHS nedodržování požadavků na potravinářské prostory a také nedostatky v provozní hygieně a ve skladování potravin. Provozovatel dal tento stav okamžitě do pořádku. Ing. Michal Novotný, ředitel HV a PBU

Celý článek

26.08.2019

Pozastavení výkonu činnosti v prodejně potravin v Čími

Pracovníci odboru HV zjistili v této prodejně nedostatky. S kontrolovanou osobou byla projednána potřebná nápravná opatření včetně termínů jejich realizace. Za zjištěné nedostatky jí byl uložen finanční postih. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru HV a PBU.

Celý článek

02.08.2019

Hygienické nedostatky zjištěné kontrolou Restaurace Barrandov ve Zbečně byly odstraněny

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje provedla na základě podnětu spotřebitele kontrolu v provozovně Restaurace Barrandov, kterou provozuje paní Miroslava Michnerová, se sídlem Zbečno 110, IČO 05089221. Ing. Michal Novotný, ředitel HV a PBU.

Celý článek

30.07.2019

V provozovně Hradní krčma, Křivoklát byly zjištěny hrubé hygienické nedostatky

Pracovníci KHS provedli v této restauraci kontrolu. Bohužel musíme konstatovat, že ne vše bylo shledáno jako odpovídající. Provozovatel zařízení vyvinul maximální součinnost, a ihned zahájil potřebná nápravná opatření. Ing. Michal Novotný, ředitel HV.

Celý článek

30.07.2019

Hygienické nedostatky zjištěné kontrolou prodejního stánku s občerstvením v kempu Spálenka u Orlické přehrady byly odstraněny!

V kempu Spálenka u Orlické přehrady jsme opakovanou kontrolou zjistily, že nedostatky, které byly u provozovatele shledány, byly odstraněny. Ing. Michal Novotný, ředitel HV a PBU.

Celý článek

02.07.2019

Výsledky hygienické kontroly v restauraci Na Růžku Dobříš

Pracovníci KHS provedli v této restauraci kontrolu. Narazili na špatnou úroveň provozní hygieny, ale také na prošlé potraviny a nesprávně skladované polotovary. Provozovatel pochybení napravil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek


1 2 3