Stravovací zařízení

17.07.2018

Nedostatky zjištěné při kontrole Pohostinství Na Krauzovně byly odstraněny

Pracovníci KHS zjistili v této restauraci hrubé zanedbávání hygienických předpisů a nařídili okamžitou sanitaci provozovny. Provozovatel projevil součinnost a nedostatky napravil. Ing,. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

16.07.2018

Kontrola stánkového prodeje občerstvení na akci „Královské stříbření Kutné Hory“

Kontrola stánků s občerstvením na této akci odhalila závažnější nedostatky ve 2 případech, ostatní drobné závady byly odstraněny na místě. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

12.07.2018

Ve stánku s občerstvením u tenisových kurtů v Březnici je již uklizeno

Pracovníci KHS v tomto stánku odhalili špatnou úroveň provozní hygieny a nesprávné skladování potravin, ale také chybějící informace o alergenech. Provozovatelka nedostatky napravila. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

11.07.2018

V restauraci Záložna v Nymburce se zlepšila úroveň čistoty

V této restauraci pracovníci KHS odhalili kromě špatné provozní hygieny také klamání spotřebitele týkající se používaných surovin k přípravě pokrmů. Provozovatel uvedl po kontrole vše do pořádku. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

09.07.2018

Kontroly stánkového prodeje na jednorázové akci Válka v krajkách - Bitva u Kolína 1757

Kontrola stánků s občerstvením na této akci neodhalila žádné závady. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

04.07.2018

Kontrola restaurace v Autokempu Malešov odhalila závažné nedostatky

Pracovníci KHS kontrolovali tuto provozovnu na základě podnětu spotřebitele a nalezli zde skutečně hrubé hygienické nedostatky. Nyní je vše uvedeno opět do pořádku. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

02.07.2018

Nedostatky zjištěné při kontrole provozovny Kebab house & pizza, Neratovice, byly odstraněny

V této provozovně zjistili pracovníci KHS dlouhodobě zanedbávanou provozní hygienu a tak nařídili její sanitaci. Ta proběhla úspěšně. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

29.06.2018

Nedostatky zjištěné při kontrole restaurace Hotelu Ludmila na Mělníku byly odstraněny

V této restauraci zjistili pracovníci KHS nejen hlodavčí trus, ale také prošlé potraviny a nedostatečnou provozní hygienu. Po provedení sanitace a deratizace je provozovna opět v pořádku. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

25.06.2018

V Restauraci 67 v Sadské museli provést úklid

Neutěšený stav provozní hygieny v této provozovně napravila až sanitace nařízená pracovníky KHS. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

21.06.2018

Kontrola stánkového prodeje na Narozeninách rádia Blaník 2018 na Konopišti

Při této akci zajistili pracovníci KHS cca 20 kg prošlého masa a uzenin, čímž včas předešli možným zdravotním komplikacím konzumentů. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek


1 2 3 4 5