Stravovací zařízení

21.06.2018

V Cukrárně Nostalgie v Rožmitále pod Třemšínem byl proveden úklid

V cukrárně shledali pracovníci KHS zejména zanedbávanou provozní hygienu. Nařízenou sanitaci všech prostor provozovatel bezodkladně provedl, takže nyní je v této provozovně již čisto. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

20.12.2018

Kontrolou restaurace U Raka v Rakovníku byly zjištěny závažné nedostatky

V této restauraci bylo zjištěno porušování zásad provozní hygieny, nedodržování data spotřeby, křížení činností, manipulace s odpady a také informační povinnosti. Provozovatel nedostatky napravil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

19.12.2018

Nedostatky zjištěné kontrolou závodní kuchyně v obci Potěhy byly odstraněny

V této provozovně byli pracovníci KHS nuceni pozastavit výkon činnosti a nařídit deratizaci vzhledem k výskytu nejen hlodavčího trusu, ale i uhynulých jedinců. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

12.12.2018

V Restauraci U Jezírka v Hřiměždicích zjistili hygienici hrubé nedostatky

Pracovníci KHS v této restauraci zjistili hrubé porušení zásad provozní hygieny a nařídili okamžitou sanitaci. Provozovatel pochybení napravil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

11.12.2018

Kontrolou restaurace Palma v Kutné Hoře byly zjištěny závažné nedostatky

V této restauraci nařídili pracovníci odboru HV sanitaci zázemí a pozastavení výkonu činnosti v rozsahu přípravy teplých a studených pokrmů. Provozovatel projevil součinnost a vše napravil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

26.11.2018

Středočeští hygienici provedli kontrolu ve stánku s občerstvením před ODAMI Sázavanka ve Zruči nad Sázavou

Pracovníci KHS vzhledem k závažným porušením zásad provozní hygieny nařídili okamžitou sanitaci této provozovny. Provozovatelka projevila součinnost a dala vše do pořádku. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

23.11.2018

Středočeští hygienici provedli kontrolu Výdejny Lavat Chotutice

Pracovníci KHS zjistili v této výdejně především hrubě neuspokojivý stav provozní hygieny a tak nařídili sanitaci provozovny. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

21.09.2017

Kontrola stánkového prodeje občerstvení během akce „Vinobraní – dožínky na zámku Kačina“

Na této akci byla středočeskými hygieniky zjištěna pouze drobná pochybení, která se podařilo odstranit přímo na místě. Ing. Michal Novotný, ředitel hygieny výživy a PBU

Celý článek

21.12.2016

V asijské restauraci v Příbrami opakovaně zjištěny hrubé hygienické nedostatky!

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o kontrole Asijské restaurace Gurmet v Příbrami, Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek


1 2 3