Informace pro veřejnost

25.09.2013

Značení kosmetických přípravků

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o značení na obalu kosmetických přípravků dle požadavků nové legislativy. Ing. Ludmila Bezpalcová, vedoucí odd. hygieny předmětů běžného užívání, dne 25.09.2013

Celý článek

03.09.2013

Očkování proti infekčním onemocněním a další prevence při cestách do zahraničí.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o možnostech očkování a další prevence infekčních nemocí při cestách do zahraničí. MUDr. Iva Domasová, pověřená vedením protiepid. odboru, 3.9.2013

Celý článek

14.06.2013

Klíšťata – jak na ně?

Krajská hygienická stanice Stč. kraje informuje o možnostech prevence přisátí klíštěte, postupu při jeho odstraňování a nejčastějších inf. onemocněních přenášených klíšťaty. MUDr. Zdeněk Švermovský PhD, vedoucí protiepidemického odboru. 14.06.2013

Celý článek

03.06.2013

Alimentární nákazy

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o nejčastějších alimentárních nákazách a rizicích těchto onemocnění spojených s letní sezónou. MUDr. Zdeněk Šmerhovský, Ph.D., 31.05.2013

Celý článek

17.05.2013

Obecná pravidla pro zacházení s potravinami a pokrmy

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o obecných pravidlech zacházení s potarvinami a pokrmy, tak aby byly bezpečné. Ing. Marie Jechová, 17.05.2013

Celý článek

08.05.2013

Rizikové faktory pracovního prostředí v potravinářských provozech

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informaci o rizicích vyplývajících z práce v potravinářských provozech. MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygieny práce, 07.05.2013

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10