Informace pro veřejnost

17.07.2015

Závěry z 6. zasedání, které se konalo v souvislosti s výskytem Eboly (EVD) v západní Africe dne 02.07.2015

KHS Středočeského kraje upozorňuje na závěry z 6. zasedání mimořádného výboru pro mezinárodní zdravotní předpisy, které se konalo v souvislosti s výskytem Eboly (EVD) v záp. Africe dne 2.7.2015, zdroj: MZ ČR. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka EPI odboru

Celý článek

17.07.2015

Informace o kvalitě vody ve veřejném vodovodu v obci Trnová

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje informaci o kvalitě vody ve veřejném vodovodu v obci Trnová. Mgr. Šárka Nováková, dne 17.07.2015

Celý článek

01.07.2015

Dezinfekce, dezinsekce, deratizace (DDD)

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje základní informace z oblasti dezinfekce, dezinsekce a deratizace. MUDr. Lilian Rumlová, vedoucí protiepidemického odboru, 1.7.2015

Celý článek

09.06.2015

Virové hepatitidy

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o infekčních onemocněních způsobených virem hepatitidy typu A, B, C, E a výskytem virových hepatitid v ČR a ve Středočeském kraji. MUDr. Lilian Rumlová, vedoucí protiepidemického odboru, 09.06.2015

Celý článek

10.06.2015

10 rad dětem pro zdravý životní styl

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje příspěvek k zdravému životnímu stylu dětí. Mgr. Jana Tomicová, vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých, 10.06.2015

Celý článek

03.03.2015

Spalničky – vysoce infekční virová nákaza

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o infekčním onemocnění spalničky a jeho výskytu v České republice. MUDr. Lilian Rumlová, vedoucí protiepidemického odboru, 03.03.2015

Celý článek

02.03.2015

Ústavní soud potvrdil ústavnost požadavku povinného očkování jako podmínky pro přijetí dítěte do mateřské školy

Krajská hygienická stanice Stč. kraje informuje o dnes vyhlášeném nálezu pléna Ústavního soudu, kterým byla potvrzena ústavnost požadavku povinného očkování jako podmínky pro přijetí dítěte do mateřské školy. Ivo Krýsa, ředitel KHS 2. 3. 2015

Celý článek

25.02.2015

Informace o nebezpečí ohrožení zdraví v rozkrytých označených haldách na Kaňku

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o článku, uveřejněném na www.kutnohorskelisty.cz. Ivo Krýsa, ředitel KHS 25. 2. 2015

Celý článek

20.02.2015

Výsledky regionální akce - zdravotní nezávadnost kosmetických přípravků

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o výsledcích regionální akce zaměřené na zdravotní nezávadnost kosmetických přípravků z hlediska případné mikrobiologické kontaminace. Ing. Ludmila Bezpalcová, 20.2.2015

Celý článek

10.02.2015

Výsledky cíleného státního zdravotního dozoru - falšování pokrmů z ryb

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu falšování pokrmů obsahujících rybí maso. Ing. Josef Hrdina, MBA, vedoucí odboru HV a PBU, 28.01.2015

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8