Informace pro veřejnost

09.10.2014

První ucelená publikace o zdraví obyvatel Středočeského kraje - zdarma ke stažení

KHS Středočeského kraje informuje o vydání první publikace o zdraví obyvatel Středočeského kraje, která mapuje zdravotní stav obyvatel kraje do roku 2012. Mgr. Šárka Nováková, sekretariát ředitele, 2.10.2014

Celý článek

02.10.2014

Tisková zpráva - Nová kniha o zdraví obyvatel Středočeského kraje je určena pro laiky i odborníky

KHS Středočeského kraje představila veřejnosti novou knihu o zdraví obyvatel Středočeského kraje. Mgr. Šárka Nováková, sekretariát ředitele, dne 2.10.2014

Celý článek

25.08.2014

Rizika při cestování do subtropických a tropických zemí

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o nejčastějších rizicích spojených s cestováním do subtropických a tropických oblastí. MUDr. Lilian Rumlová, vedoucí protiepidemického odboru. 25.08.2014.

Celý článek

06.08.2014

Notifikace kosmetických přípravků EVROPSKÝ PORTÁL (CPNP)

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o povinnosti notifikace pro výrobce a distributory kosmetických přípravků. Ing. Ludmila Bezpalcová, vedoucí oddělení hygieny předmětů běžného užívání,06.08.2014

Celý článek

06.08.2014

Ebola – Informace pro cestující osoby

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje leták Ebola – informace pro cestující osoby zpracovaný Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). MUDr. Lilian Rumlová, vedoucí protiepidemického odboru, 06.08.2014

Celý článek

09.06.2014

Melouny - doporučení pro správnou manipulaci a skladování

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze doporučuje spotřebitelům, aby byli obezřetní při nákupu a nakládání s melouny. Ing. Josef Hrdina, MBA, vedoucí odboru hygieny výživy a PBÚ 09. 06. 2014

Celý článek

23.04.2014

Polyaromatické uhlovodíky v pokrmech

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru na obsah PAU v tepelně upravených pokrmech. Ing. Josef Hrdina, MBA, vedoucí odboru hygieny výživy a PBU, 23. 4. 2014

Celý článek

25.09.2013

Značení kosmetických přípravků

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o značení na obalu kosmetických přípravků dle požadavků nové legislativy. Ing. Ludmila Bezpalcová, vedoucí odd. hygieny předmětů běžného užívání, dne 25.09.2013

Celý článek

03.09.2013

Očkování proti infekčním onemocněním a další prevence při cestách do zahraničí.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o možnostech očkování a další prevence infekčních nemocí při cestách do zahraničí. MUDr. Iva Domasová, pověřená vedením protiepid. odboru, 3.9.2013

Celý článek

09.07.2013

GRILOVÁNÍ / BARBECUE

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje upozorňuje na článek SZÚ CZVP v Brně, který obsahuje široký pohled na grilování potravin a rady jak správně grilovat. Ing. Marie Jechová, vedoucí odboru hygieny výživy a PBU, 09.07.2013

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7