Informace pro veřejnost

17.05.2013

Obecná pravidla pro zacházení s potravinami a pokrmy

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o obecných pravidlech zacházení s potarvinami a pokrmy, tak aby byly bezpečné. Ing. Marie Jechová, 17.05.2013

Celý článek

08.05.2013

Rizikové faktory pracovního prostředí v potravinářských provozech

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informaci o rizicích vyplývajících z práce v potravinářských provozech. MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygieny práce, 07.05.2013

Celý článek


1 2 3 4 5 6