Informace pro veřejnost

25.08.2014

Rizika při cestování do subtropických a tropických zemí

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o nejčastějších rizicích spojených s cestováním do subtropických a tropických oblastí. MUDr. Lilian Rumlová, vedoucí protiepidemického odboru. 25.08.2014.

Celý článek

06.08.2014

Notifikace kosmetických přípravků EVROPSKÝ PORTÁL (CPNP)

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o povinnosti notifikace pro výrobce a distributory kosmetických přípravků. Ing. Ludmila Bezpalcová, vedoucí oddělení hygieny předmětů běžného užívání,06.08.2014

Celý článek

06.08.2014

Ebola – Informace pro cestující osoby

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje leták Ebola – informace pro cestující osoby zpracovaný Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). MUDr. Lilian Rumlová, vedoucí protiepidemického odboru, 06.08.2014

Celý článek

09.06.2014

Melouny - doporučení pro správnou manipulaci a skladování

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze doporučuje spotřebitelům, aby byli obezřetní při nákupu a nakládání s melouny. Ing. Josef Hrdina, MBA, vedoucí odboru hygieny výživy a PBÚ 09. 06. 2014

Celý článek

23.04.2014

Polyaromatické uhlovodíky v pokrmech

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru na obsah PAU v tepelně upravených pokrmech. Ing. Josef Hrdina, MBA, vedoucí odboru hygieny výživy a PBU, 23. 4. 2014

Celý článek

14.06.2013

Klíšťata – jak na ně?

Krajská hygienická stanice Stč. kraje informuje o možnostech prevence přisátí klíštěte, postupu při jeho odstraňování a nejčastějších inf. onemocněních přenášených klíšťaty. MUDr. Zdeněk Švermovský PhD, vedoucí protiepidemického odboru. 14.06.2013

Celý článek

03.06.2013

Alimentární nákazy

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o nejčastějších alimentárních nákazách a rizicích těchto onemocnění spojených s letní sezónou. MUDr. Zdeněk Šmerhovský, Ph.D., 31.05.2013

Celý článek

17.05.2013

Obecná pravidla pro zacházení s potravinami a pokrmy

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o obecných pravidlech zacházení s potarvinami a pokrmy, tak aby byly bezpečné. Ing. Marie Jechová, 17.05.2013

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9