Vyhlášená výběrová řízení

02.05.2018

Odborný referent v oddělení protiepidemickém pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Ředitelka KHS Stč. kraje vyhlásila dne 2.5.2018 postupem podle § 24 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo odborného referenta v oddělení protiepidemickém v sídle KHS. Bližší informace naleznete v přiloženém oznámení. Mgr. Vodný, ŘOS

Celý článek

02.05.2018

Vedoucí oddělení právního a kontrolního

Ředitelka KHS STC vyhlásila dne 02.05.2018 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo představeného v odboru správním zdejšího služebního úřadu. Bližší informace viz přiložené oznámení. Mgr. Vodný, ŘOS

Celý článek

30.04.2018

Odborný rada v oddělení hygieny obecné a komunální pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Ředitelka KHS STC vyhlásila dne 30.04.2018 postupem podle § 24 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo odborného rady v oddělení hygieny obecné a komunální pro okresy Praha-východ a Praha-západ. Bližší informace viz přiložené oznámení. ŘOS

Celý článek

25.04.2018

Rada v oddělení hygieny obecné a komunální pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Ředitelka KHS STC vyhlásila dne 25.04.2018 postupem podle § 24 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo rady v oddělení hygieny obecné a komunální pro okresy Praha-východ a Praha-západ. Bližší informace viz přiložené oznámení. Mgr. Vodný

Celý článek