Vyhlášená výběrová řízení

06.11.2017

Vedoucí oddělení protiepidemického pro okres Kladno

Ředitelka KHS STC vyhlásila dne 6.11.2017 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo představeného systemizované v odboru protiepidemickém zdejšího služebního úřadu. Více informací v příloze. Mgr. Vodný, ŘOS

Celý článek

03.11.2017

Vedoucí oddělení právního a kontrolního

Ředitelka KHS STC vyhlásila dne 03.11.2017 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo představeného v odboru správním zdejšího služebního úřadu. Bližší informace viz přiložené oznámení. Mgr. Vodný, ŘOS

Celý článek

03.11.2017

Radové v oddělení hygieny předmětů běžného užívání

Ředitelka KHS vyhlásila dne 03.11.2017 postupem podle § 24 zákona o státní službě společné výběrové řízení na 3 volná služební místa radů v oddělení hygieny předmětů běžného užívání. Bližší informace viz přiložené oznámení. Mgr. Vodný, ředitel OS

Celý článek