Vyhlášená výběrová řízení

27.06.2018

Odborný rada v oddělení hygieny práce pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Ředitelka KHS STC vyhlásila dne 27.06.2018 postupem podle § 24 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo odborného rady v oddělení HP pro okresy Praha-východ a Praha-západ. Bližší informace naleznete v přiloženém oznámení. Mgr. Vodný, ŘOS

Celý článek

25.06.2018

Odborný rada v oddělení hygieny obecné a komunální pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Ředitelka KHS STC vyhlásila dne 25.06.2018 postupem podle § 24 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo odborného rady v oddělení HOK pro okresy Praha-východ a Praha-západ. Bližší informace naleznete v přiloženém oznámení. Mgr. Vodný, ŘOS

Celý článek

25.06.2018

Rada v oddělení hygieny obecné a komunální pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Ředitelka KHS STC vyhlásila dne 25.06.2018 postupem podle § 24 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo rady v oddělení hygieny obecné a komunální pro okresy Praha-východ a Praha-západ. Bližší informace viz přiložené oznámení. Mgr. Vodný

Celý článek