Výrobky určené pro styk s potravinami

19.06.2020

Nové povinnosti pro výrobce a dovozce výrobků určených pro styk s potravinami

KHS Středočeského kraje informuje o nových povinnostech pro výrobce a dovozce výrobků určených pro styk s potravinami. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

05.06.2019

Informace v oblasti předmětů přicházejících do styku s potravinami

KHS Středočeského kraje přináší informace pro spotřebitele a podnikatele v oblasti předmětů přicházejících do styku s potravinami a pokrmy. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

20.06.2012

Regionální cílená akce pro rok 2012 – Keramika

Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze zveřejňuje informace z činnosti odd. hygieny PBU o výsledcích kontrol značení a prohlášení předmětů určených pro styk s potravinami z keramiky. 20.6.2012 Ing. L. Bezpalcová, ved. odd. hyg. PBU

Celý článek

24.10.2011

Regionální akce 2011 – ověření ovlivnění senzorických vlastností potravin předměty z plastu určených pro styk s potravinami

Krajská hygienická stanice se sídlem v Praze zveřejňuje informace z činnosti odd. hygieny PBU o výsledcích senzorických zkoušek a obsahu Cd u předmětů z plastů určených pro styk s potravinami. Ing. L. Bezpalcová, vedoucí odd. hygieny PBU, 24.10.2011.

Celý článek

22.08.2011

Informace pro dovozce plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu z ČLR a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong, s celním kódem KN 3924 10 00

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o podmínkách a postupech při dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu z ČLR a čínské zvláštní admin. oblasti Hongkong. Ing. L. Bezpalcová, ved. PBU, 22.8.2011

Celý článek

09.05.2011

Prováděcí nařízení komise (EU) č. 321/2011 o omezení používání besfenolu A v plastových kojeneckých lahvích

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o podmínkách omezení používání bisfenolu A v polykarbonátových kojeneckých lahvích. Ing. Ludmila Bezpalcová, vedoucí oddělení hygieny PBU

Celý článek

24.09.2010

Výsledky regionální akce 2010 - ověření přítomnosti kadmia v plastových lahvích k pití

V rámci regionální akce v roce 2010 v oblasti předmětů přicházejících do styku s potravinami byly v tržní síti Středočeského kraje odebrány pro laboratorní analýzu plastové lahve na pití určené převážně pro děti.

Celý článek

27.01.2010

Informace o povinnostech recyklačních závodů a výrobních závodů, v nichž se používá povolený proces recyklace

1. Návod k předložení dokumentace pro hodnocení bezpečnosti recyklačního procesu 2. Registrace recyklačních závodů nebo výrobních závodů, které používají povolený proces recyklace 3. Náležitosti oznámení recyklačního závodu nebo výrobního závodu, který používá povolený proces recyklace

Celý článek

24.11.2009

Regionální akce zaměřená na kontrolu zdravotní nezávadnosti zdobiček v roce 2009

Regionální akce oddělení hygieny výživy na kontrolu zdravotní nezávadnosti zdobiček v roce 2009

Celý článek

15.06.2009

Informace o nových obalech

Principem tzv. aktivního balení je záměrné působení obalu, kdy obal aktivně ovlivňuje podmínky skladování potravin, směřující k prodloužení skladovatelnosti, zlepšení bezpečnosti nebo organoleptických vlastností při zachování kvality potravinářského výrobku. Tyto obaly nesmí zakrývat kažení potravin, nebo klamat spotřebitele.

Celý článek