Vysoce nebezpečné nákazy

03.12.2019

Případy horečky Lassa v Nizozemí importované ze Sierra Leone

Zveřejňujeme informace Státního zdravotního ústavu o dvou potvrzených importovaných případech onemocnění horečkou Lassa ze Sierra Leone. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

17.06.2019

Epidemie Eboly v Demokratické republice Kongo

KHS Středočeského kraje přináší aktuální informace o epidemii onemocnění vyvolaných virem Ebola, provincie North Kivu a Ituri, Demokratická republika Kongo. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

18.02.2019

Epidemie eboly v Kongu a opatření pro cestovatele

KHS Středočeského kraje přináší aktuální počty nemocných a opatření pro cestovatele ohledně epidemie onemocnění vyvolaných virem ebola v provincii North Kivu a Ituri. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

15.08.2018

Aktuální výskyt Eboly

KHS Středočeského kraje přináší informace o aktuálním výskytu onemocnění Ebolou. MUDr. Dana Taclová, vedoucí oddělení protiepidemického pro okresy Praha východ a západ

Celý článek

18.05.2018

Ebola v Demokratické republice Kongo

KHS Středočeského kraje přináší aktuální informace o výskytu této nebezpečné nákazy. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

13.03.2018

V Nigérii začíná epidemie horečky Lassa

KHS Středočeského kraje informuje o stále vzrůstajícím počtu případů horečky Lassa v Nigérii. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

04.12.2017

Byla vydána nová příručka o bezpečném užívání osobních ochranných prostředků

KHS Středočeského kraje sdílí odkaz na novou příručku o bezpečném užívání osobních ochranných prostředků při léčbě vysoce nakažlivých nemocí pro školitele ve zdravotnickém prostředí. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

22.11.2016

Zpráva o výsledcích vyhodnocení připravenosti a reakce České republiky na epidemii Eboly

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze odkazuje na zprávu o vyhodnocení připravenosti a reakce České republiky na epidemii Eboly, uveřejněnou na stránkách MZ ČR. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 01.09.2016

Celý článek

30.10.2014

Doporučený postup pro poskytovatele zdravotní péče při podezření na výskyt infekčního onemocnění závažného z pohledu ohrožení veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje doporučený postup pro provozovatele zdravotnického zařízení při podezření na výskyt vysoce nebezpečné nákazy. MUDr. Lilian Rumlová, vedoucí protiepidemického odboru, 30.10.2014.

Celý článek

24.08.2015

Doporučení pro cestující a pro zdravotnické pracovníky týkající se respiračního syndromu způsobeného novým koronavirem MERS-CoV

KHS Středočeského kraje odkazuje na informace pro cestující a pro zdravotnické pracovníky, které se týkají respiračního syndromu způsobeného novým koronavirem MERS-CoV, zdroj: MZ ČR. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka protiepidemického odboru

Celý článek


1 2