Vzory

12.02.2016

Žádost o stanovisko, závazné stanovisko, vyjádření, apod.

Krajská hygienická stanice Stč. kraje uveřejňuje vzor žádosti o závazné i jiné stanovisko k řízení, kde je orgán ochrany veřejného zdraví dotčeným správním úřadem. MUDr. Michaela Krchová, ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví 12.02.2016

Celý článek